Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Τα Γρεβενά δικαιούνται Πανεπιστημιακή Σχολή

Του Γιώργου Καλαμάρα

 

Αρκετούς μήνες πριν ξεκίνησε μέσω της κοινής επιτροπής ΑΕΙ, ΤΕΙ και Υπουργείου Παιδείας η συζήτηση για την συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, μέσω της δημιουργίας ενός νέου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με την ταυτόχρονη κατάργηση των ΤΕΙ. Φαινομενικά, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων εγχειρημάτων σε Δυτική Αττική, Ιόνια Νησιά και Ήπειρο, αλλά και με βάση τα σημαντικά κίνητρα που το Υπουργείο Παιδείας έχει υιοθετήσει γι’ αυτές τις συγχωνεύσεις , η συζήτηση η απόφαση και η πρόταση της επιτροπής θα ήταν εύκολη. Όμως οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, οι διαφορετικές απόψεις για θέματα που αφορούσαν την διοίκηση του νέου Πανεπιστημίου και οι συντεχνιακές λογικές που επικρατούσαν έθεσαν εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα. Τελικά με αρκετή καθυστέρηση και κάτω από την δικαιολογημένη κοινωνική πίεση που προκλήθηκε, με διάφορους τρόπους, η επιτροπή κατέληξε στην τελική της πρόταση, ως προς τον αριθμό και το είδος σχολών και τμημάτων, αλλά και την χωροταξική τους κατανομή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Ακριβώς όπως προβλέπεται από την διαδικασία του Υπουργείου, όπου με βάση και το πόρισμα της επιτροπής, ακολουθεί το σχέδιο νόμου και η ψήφισή του στη Βουλή.

Το πόρισμα της επιτροπής προβλέπει για τα Γρεβενά την δημιουργία δύο Πανεπιστημιακών Τμημάτων 1. Τμήμα επιχειρηματικής πληροφορικής και 2. Τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης. Είναι απόλυτα εμφανές πως όπως και όλη η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής, η πρόταση για την χωροταξική κατανομή σχολών και τμημάτων διακατέχεται από μία συντεχνιακή και συγκεντρωτική αντίληψη, σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες του υπουργείου που προέβλεπαν:

  • Την διατήρηση των πλεονεκτημάτων της υπάρχουσας « ακαδημαϊκής χωροθέτησης»
  • Την σταδιακή αύξηση των φοιτητών
  • Την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών
  • περισσότερα τμήματα στο νέο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα υπάρχοντα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα Γρεβενά έχουν υποστεί μια κατάφορη αδικία τα προηγούμενα χρόνια με το σχέδιο Αθηνά, που όχι μόνο έμειναν με ένα τμήμα ΤΕΙ, αλλά και με τμήμα διαφορετικό από αυτό που είχε αρχίσει να αποκτά καλή οργάνωση και φήμη.

Μία πρόταση που αποκαθιστά την αδικία αλλά παράλληλα είναι εφικτή και μπορεί να δημιουργήσει ένα ελκυστικό Πανεπιστημιακό πόλο στα Γρεβενά, περιλαμβάνει την δημιουργία ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με τα εξής τμήματα:

  1. 1.Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. 2.Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  3. 3.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
  4. 4.Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Αναμένοντας το νομοσχέδιο και κατά την διάρκεια της διαβούλευσης , απαιτείται η συμπόρευση όλων των φορέων των Γρεβενών, αυτό άλλωστε αναδείχτηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο που προκλήθηκε γι΄ αυτό το θέμα, συμπόρευση η οποία θα είναι και η απαρχή για την δημιουργία μιας κουλτούρας συνεννόησης για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας.

Επίσης το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είναι το έναυσμα, ώστε το Πανεπιστήμιο των Γρεβενών να γίνει κτήμα όλων των Γρεβενιωτών και η πνευματική, πολιτιστική και οικονομική αλληλεπίδραση, να αποτελέσει και να αποτελεί στο διηνεκές, μια αμφίδρομη σχέση ωφέλειας που θα στοχεύει στην ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.  

 

Γιώργος Καλαμάρας

Γεωπόνος ΑΠΘ

Συντονιστής ΝΕ Σύριζα Γρεβενών