Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Χρίστος Bλαχοκώστας: «Η ΝΔ ανασυγκροτείται οργανωτικά με τον νέο κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης»

Νέος κανονισμός πανελλαδικής οργάνωσης για τη γαλάζια παράταξη ψηφίστηκε στην προ ημερών συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να ανασυγκροτείται οργανωτικά και οι οργανώσεις της φαίνεται να προσαρμόζονται περισσότερο στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα. Τα τελευταία δύο έτη έχουν γίνει πολλές σημαντικές παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφερθεί ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού, η οικονομική εξυγίανση των δομών του κόμματος, η σημαντική ανανέωση σε στελέχη, το μητρώο στελεχών, η πολιτική ακαδημία και τα προγράμματα επιμόρφωσης κτλ.

Η Γραμματεία Οργανωτικού έχει κομβικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των οργανώσεων της ΝΔ. Στα πλαίσια του ρόλου της πραγματοποίησε αξιολόγηση της λειτουργίας των οργανωτικών δομών με στόχο τη βελτίωση του πανελλαδικού κανονισμού λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη, ο Αν. Γραμματέας Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης στελεχών Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας ανέλαβε τη σύνταξη πρότυπου ερωτηματολογίου, τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την τελική έκθεση συμπερασμάτων από αυτά. Στη βάση των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων της αξιολόγησης των οργανωτικών δομών εξήχθησαν και σημαντικές προτεινόμενες κινήσεις που, μετά και από διαβούλευση στα αρμόδια όργανα της ΝΔ, βελτιώνουν τον κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης.

Ο Αν. Γραμματέας Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης κ. Βλαχοκώστας δήλωσε σχετικά στο ΜyPortal.gr: «Κάθε κανονισμός είναι αναγκαίο να επικαιροποιείται και να βελτιώνεται ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες και την περίοδο στην οποία ανταποκρίνεται. Μετά τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού μας στο 10ο Τακτικό Εθνικό συνέδριο οι αλλαγές στον κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης ήλθαν ως φυσική εξέλιξη. Είναι δύσκολο να απαριθμήσω όλες τις προτεινόμενες αλλαγές που προέκυψαν. Σίγουρα ως περισσότερο σημαντική αλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί η εκλογή Προέδρου Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.) απευθείας από όλα τα μέλη της οργάνωσης και όχι από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η αλλαγή αυτή στον κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης υποστηρίχτηκε και από τη συντριπτική πλειοψηφία των εν ενεργεία εκλεγμένων μελών των οργανώσεων. Η αλλαγή αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία την τελευταία διετία, θέτει το υπόβαθρο για μεγαλύτερη διεύρυνση και άνοιγμα στην κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανοικτές συμμετοχικές διαδικασίες».

Ως επίσης σημαντικές αλλαγές αξίζει να σημειωθούν οι εξής:

Αύξηση των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟ.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.)

Βαθύτερη ανάλυση στο οργανόγραμμα των Οργανώσεων και στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εκλεγμένων μελών.

Κατάργηση της τρίτης βαθμίδας των οργανώσεων (σε επίπεδο περιφέρειας) στα πλαίσια της προσπάθειας μεγιστοποίησης της ευελιξίας με ουσιαστικές διακριτές αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Θεσμοθέτηση υποχρέωσης για προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων και ενδιάμεση περιοδική αξιολόγηση.

Αναβάθμιση του θεσμού των Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Δράσης. Διεύρυνση του ασυμβίβαστου για την εκλογή Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε./ΔΗΜ.Τ.Ε.

Ο κ. Βλαχοκώστας επίσης τόνισε: «Πρόκειται για ένα κανονισμό που απλοποιεί εκλογικές διαδικασίες και επιλύει αποτελεσματικά προβλήματα του παρελθόντος. Ισχυροποιεί τα μέλη του πολιτικού μας οργανισμού και δίνει βαρύτητα στην εξωστρέφεια και τη διαφάνεια. Ένας κανονισμός που δίνει έμφαση στην προσπάθεια εμπέδωσης μιας τεχνοκρατικής αντίληψης στις οργανώσεις μας με «ομπρέλα» το τρίπτυχο Επικοινωνία – Πρωτοβουλία – Αποτελεσματικότητα. Γενικά η Γραμματεία μας πραγματοποιεί μια συστηματική και μεθοδική προσπάθεια για οργανώσεις προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία. Για «έξυπνες» οργανώσεις οι οποίες αφουγκράζονται την κοινωνία και προσαρμόζονται στις σύγχρονες επιταγές της.»