Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΛΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ 1857

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΕΛΒΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΕΧΟΝ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΣ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΖΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΒΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

επιμέλεια Σακης Πέτρου

Διοίκηση Γρεβενών              Τουρκικοί       Χριστιανικοί   Περιοχή   Εκλλησία         Γλώσσα

                                              Οίκοι               Οίκοι

1.Γρεβενά (έδρα)                       53                175             Γρεβενών     Γρεβενών         Ελληνική

2.Κουμπλάρι(Νυχτόποδος)       42                   11            Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

3.Ασπρόκαμπος                                                19            Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

4.Δοβράτοβον                           34                                   Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

5.Μηλιά                                      16                   28            Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

6.Νασνίκου                                                      51            Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

7.Σούβονον (Εσώβουνον)                              32             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

8.Σπάτα                                                          29             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

9.Κρύβτζι                                     121                                  Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

10.Σουμπενίτορα                        31                   3             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

11Τσούρχλι(Κουρκοτρόφος)  112                 46             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

12.Δεβρόνιστα                             17                  29             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

13.Παλαιοκοπριά                                             15              Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

14.Στιζιάχι                                     5               56              Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

15.Βαντζικόν                                                  68              Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

16.Βίβιστα                                                         8             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

17.Λείψι                                                            32             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

18.Ραδοβίτσι                                                    21             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

19.Τριβένι(Τριβούνι)                      26             22              Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

20,Ρατοσίνιστα                                                 47             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Εθνικόν

21.Πικροβενίτζα                                               69              Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

22.Βίτζι(Μοσχάρι)                                             25             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

23.Κουτζικιώτη                                                 43             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

24.Σειρήνι μικρόν                                             24             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

25,Σειρήνι μεγάλον                          19             48             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

26.Κριθαράκια                                                  14             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

27.Βελιά                                                            18             Γρεβενών    Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

28.Μπούρα                                                      16             Βλάχων       Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

29.Ντόβρανη                                    39           18              Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

30.Κυρακαλή                                    31                             Βλάχων        Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

31.Κάστρον                                      81                             Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

32.Βραβόνιστα                                                21               Βλάχων         Γρεβενών        Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

33.Μεσολούρι                                                 58               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

34.Δέλβινον                                                   13               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

35.Τότζι(Νόθος)                                               7               Βλάχων       Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

36.Βράσινον                                    40             6               Βλάχων       Γρεβενών         Βλ.και Ελ.     Ελεύθερο

37.Φιλιππαίοι                                                  36               Βλάχων       Γρεβενών         Ελληνική     Ιδιόκτητο

38.Βοδεντζικόν                                               26               Βλάχων       Γρεβενών         Ελληνική     Ελεύθερο

39.Σιαργαναίοι                                               18                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

40.Λάβδα                                                       25               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

41.Σμίξι                                                         75                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

42.Αβδέλλα                                                  450               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

43.Περιβόλι                                                  680               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

44.Λιπινίτζα                                                    16               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ιδιόκτητο

45.Ντίστα                                                       76               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

46.Σπήλαιον                                                   58               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

47.Ζάλοβον                                                    80               Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.  Ελεύθερο

48.Ριάχοβον                                                   11                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

49.Παλιοχώρι                                                 16                Βλάχων         Γρεβενών        Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

50.Κοσμάτι                                                     56                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

51.Πολιτζιαίς                                                    5                Βλάχων        Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

52.Μαυραναίοι                                                48                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

53.Μαυρυνόρο                                                32                Βλάχων         Γρεβενών         Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

54.Καλαμίτσι                                                   12               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

55.Μάνη                                                            9                Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

56.Ζυγκόστι                                                    16               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

57.Καλώχι                                                       22               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

58.Λευθεροχώρι                                             24               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

59.Φυλή                                                          25               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

60.Ρουμπάρι                                                    14               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

61.Πινιάρι                                                        15               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

62.Κουμπλαράκι                                               18               Χασίου         Γρεβενών        Ελληνική    Ιδιόκτητο

63.Αράπη                                                         35               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

64.Δημινίτζα                                                     87               Χασίου          Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

65.Γραίοσι                                                        28               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

66.Χριστός                                                        17              Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

67.Μάνεσι(Συκαμινοφόρος)                            19               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

68.Πλέσια                                                         49               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ιδιόκτητο

69.Λιμπίνοβο                                                     18               Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

70.Γαριτάδες(Κριτάδες)                                       57              Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο  

71.Σινίχοβον                                                      22              Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο  

72.Πηγαδίτζα                                                     12              Χασίου         Γρεβενών         Ελληνική    Ελεύθερο

73.Σίτοβον                                                         40             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

74.Κηπουρείον                                                   96             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

75.Ζαπαντός                                                      21             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

76.Κρανιά                                                        133             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

77.Κυρακαλίτζα                                                   7             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ιδιόκτητο

78.Λαβανίτζα                                                     17             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ιδιόκτητο  

79.Μοναχίτι                                                       51             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

80.Πουλιτζάρι (Ορνιθοτρόφος)                       22             Χασίου         Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

81.Κοσκόν                                                        30              Χασίου        Γρεβενών       Βλ.και Ελ.   Ελεύθερο

Σύνολο                                           742        3.676        

 

Διοίκηση Βεντζών            Τουρκικοί       Χριστιανικοί   Περιοχή      Εκλλησία         Γλώσσα

                                             Οίκοι               Οίκοι

1.Βέντζα                                           86               9                                       Γρεβενών     Ελληνική    Ελεύθερο

2.Νεσενίκου                                      35               8                                      Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

3.Χουλένιστα                                                      40                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

4.Γουρουνάκι                                                     19                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

5.Τορονίκη                                                         36                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

6.Παλιότουρκου                                                   9                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

7.Μπλέντζκον                                                     16                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

8.Σαρακίνα                                                         62                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο  

9.Παλιοχώρι                                                        29                                    Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

10.Τόριστα                                     107               36                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελ.και Εθ

11.Σφίλτζι                                                          28                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

12.Μπουρόνα(Μπούρονον)                                7                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

13.Μπόρισσα(Βορισσός)                                   17                                     Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

14.Έξαρχος                                                         35                                    Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

15.Βαγιπέσι                                                         28                                    Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

16.Παλαιόκαστρον                                               79                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο  

17.Σαντοβίτσα                                                     6                                    Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

18.Λουτίσνον                                                       7                                    Γρεβενών        Ελληνική    Εθνικόν

19.Γκουστόμι(Φιλόξενος)                                  22                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο  

20.Πισκό(Περίζωστος)                                      15                                    Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

21.Ράτζι                                                               3                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

22.Βορμπόβι                                                       27                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

23.Κοπρίβα                                                         51                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

24.Πυλουρί                                                        34                                   Γρεβενών       Ελληνική    Εθνικόν

25.Αγγαλαίοι                                       17           27                                   Γρεβενών       Ελληνική    Ελεύθερο

Σύνολο                                               245        680

 

επιμέλεια Σακης Πέτρου