Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15-16 ΜΑΙΟΥ 1928

 Κοινότητες                                        Άρρενες          Θήλεις    Σύνολο

1.Αβδέλλας                                          42                    44             86

2.Αγίου Γεωργίου(Τσουρχλίου)

   1.Άγιος Γεώργιος (Τσούρχλι)          365                  420           785

   2.Ελεύθερον (Κονσκιότι)                 219                  223           442

      Σύνολο                                            584                  643        1.227

3.Αγίου Κοσμά (Τσιράκιου)

    1.Άγιος Κοσμάς (Τσιράκι)              100                  155           255

    2.Εκκλησιές (Βιβίστι)                       82                    97            179

       Σύνολο                                           182                   252           434

4.Αηδονίων (Στηζιαχίου)

    1.Αηδόνια (Στηζιάχι)                     170                  220            390

    2.Κριθαράκια                                   11                    13              24

    3.Παλαικόπρια                                 31                    28              59

       Σύνολο                                          212                  261           473

5.Αιμιλιανού (Γκριντάδων)

   1.Αιμιλιανός (Γκριντάδες)            230                   252           452

   2.Ανθρακιά (Μάνες)                         79                     61           140

   3.Μελίσσι (Πλαίσια)                         97                   105           202

      Σύνολο                                           406                    388          794

6.Αλατόπετρας (Τούζι)     

   1.Αλατόπετρα (Τούζι)                      108                   127           235

7.Αμυγδαλεών (Πικριβενίτσης)   

   1. Αμυγδαλιες (Πικριβενίτσα)        418                    336          754

   2.Λόχμη (Βίτσι)                                   40                     44             84

      Σύνολο                                            458                   380           838

8.Αναβρύτων (Βράστινου)

   1.Ανάβρυτα (Βράστινο)                 64                      61           125

9.Βατολάκου (Ντοβράτοβου)

   1.Βατόλακος (Ντοβράτοβο)        175                   178            353

10.Γρεβενών

     1.Γρεβενά                                  2.012                1.735        3.747

     2.Δοξαράς (Μπούρα)                   79                      75            154

     3.Καλαμίτσι                                     61                     85            146

     4.Μερσίνα (Γκομπλάρι)             179                    181            360

     Σύνολο                                       2.331                 2.076         4.407

11.Δασοχωρίου (Πιτσουγκίων)

     1.Δασοχώρι (Πιτσούγκια)            95                      87             182

12.Δασυλλίου (Μάγερ)

      Δασύλλιον (Μάγερ)                     110                    171            281

13.Δεσκάτης

      1.Δεσκάτη                                1.762                1.765          3.417

      2.Γήλοφος (Τσούκα)                     41                     43                84

      3.Διασελάκι (Σέλισμα)                 15                      18               33

      4.Μεσαίος                                      74                      62             136

      5.Σάδοβον (Μάγερ)                      59                      66             125

      Σύνολο                                       1.951                 1.844         3.795

14.Δεσπότου (Σνιχόβου)

     1.Δεσπότης (Σνίχοβο)                   97                      98             195

15.Διάκου (Λιμπίνοβου)

     1.Διάκος (Λιμπίνοβο)                  124                   124             248

16.Ελάτου (Δόβρανης)

      1.Έλατος (Δόβρανης)                  196                 221             417

      2.Κάστρον                                       33                  39                72

      Σύνολο                                           229                260             489  

17.Εξάρχου        

      1.Έξαρχος                                      72                  64             136

      2.Βάρις(Βάρτσα)                         47                  40               87

      Σύνολο                                         119                 104            223 

18.Ζιάκας (Τίστης)

      1.Ζιάκα (Τίστα)                          320                 335             655

      2.Περιβολάκι (Λεπινίτσα)          60                   58             118  

      Σύνολο                                         380                 393            773

19.Καλής Ράχης (Βραβονίστης)

      1.Καλή Ράχη                               173                 167           340

20.Καλλονής (Λουντσίου)

      1.Καλλονή (Λούντσι)                   208                 289           489

      2.Τρικόρφου (Τριτσκό)                 58                    92           150

21.Καλοχίου (Ζυγκοστίου)

      1.Καλοχίου                                   131                   89            220

      2.Μεσόλακος (Ζυγκόστι)               90                   78            168

      Σύνολο                                           221                 167            388

22.Καρπερού (Δημηνίτσης)

     1.Καρπερόν (Δημηνίτσα)             233                 230            463

     2.Δήμητρα (Αράπη)                       154                130            284

     3.Ελάφι (Πινιάρη)                          45                  73             118

     4.Μικρόν (Γκομπλαράκι)                23                  11               34

     5.Παλιουριά (Ζημνιάτσι)               136                118            254

     Σύνολο                                             591                562         1.153

23.Κατάκαλης

      1.Κατάκαλη                                  116                102             218

 24.Καταφυγίου (Μπάλτινου)

      1.Καταφύγι (Μπάλτινον)            131                 136            267

      2.Πριόνια (Μπόζοβον)                107                 103            210

      Σύνολο                                           238                 239            477

25. Κέντρου (Βεντζίου)

       1.Κέντρον (Βέντζια)                     56                   75             131

       2.Αγαλαίοι                                     38                   37               75

       3.Νησί (Νασινίκος)                     100                  82              182

       Σύνολο                                         194                194              388

26.Κηπουργιού

      Κηπουργιό                                    371                352             723

      Λαγκαδιά                                          65                  43             108

      Σύνολο                                            436                395             831

27.Κιβωτού (Κρίφτσι)

      1. Κιβωτός (Κρίφτσι)                     431                454            885

28.Κληματακίου (Δροβουνίστης)

      1. Κληματάκι (Δροβουνίστα)         143               190             333

29.Κνίδης (Κοπρίβης)

      1. Κνίδη (Κοπρίβα)                        215               197             412

      2.Αγάπη (Ράτσι)                                18                 25               43

      3.Ιτέα (Βούρμποβο)                        102                72             174

      4.Κολοκυθάκι                                     46                60             104

      5.Λαγκαδάκι (Λουτσίσνο)               23                 39               62

      6.Μικροκλεισούρα (Σαδοβίτσα)    50                 48               98

      7.Παλαιοκνίδη (Παλαιοκοπρίβα)  15                 25               40

      8.Πιστικόν (Πισκό)                          41                 39               80

      9.Πόρος (Γκουστόμ)                        41                 44               85

     10.Πυλωροί                                      98                100            198

          Σύνολο                                       649               649         1.298

30.Κοκκινιάς (Σούμπινου)

      Κοκκινιά (Σούμπινο)                    287               286             573

31.Κοσματίου

      1. Κοσμάτι                                     183              204             387

32. Κρανιάς                                                         

      1. Κρανιά                                       499              489              988

      2.Βελώνη                                         24                23                47

      Σύνολο                                          523              512           1.035

33. Κρανιάς Δεσκάτης

       1.Κρανιά Δεσκάτης                      994           1.007          2.001

34.Κυδωνιών (Βαντσικού)

      1.Κυδωνιές (Βαντσικό)                 265              376             641

      2.Λείψι                                            60                 62             122

      Σύνολο                                           325               438             763

35.Κυπαρισίου (Δυσβάτου-Μπίσιβου)

     1. Κυπαρίσι (Δύσβατο-Μπίσιβο)  147              222             369

36.Κυρά-Καλής                                                    

      1.Κυρά-Καλή                                   128               121             249

37. Λάβδας                                                     

      1. Λάβδα                                         227               297             524

38.Λουτρού

     1.Λουτρός                                        178               219             397

     2.Άκρη(Μεσεριτσιά)                        69                 75              138

     Σύνολο                                            247               294              541

39.Μαυραναίων

      1.Μαυραναίοι                                 142               150              292

      2.Μαυρονόρος                                101               118              219

      3.Παληοχώρι                                   68                  70              138

      Σύνολο                                             311                338             649

40.Μεγάλου Σειρηνίου

      1.Μεγάλο Σειρήνι                            288                312             600

      2.Μικρό Σειρήνι                                54                  52              104

41.Μεγάρου(Ραδοσινίστης)

      1.Μέγαρο(Ραδοσίνιστα)                343                466             809

42.Μεσολουρίου

      1.Μεσολούρι                                   138                152             290

43.Μηλιάς

     1.Μηλιά                                              116                126             242

44.Μοναχιτίου

     1.Μοναχίτι                                       235                 313             548

     2.Μικρολίβαδο                                  74                    64             138

        Σύνολο                                            309                  377            686

45.Οροπεδίου (Βηλιάς)                              

     1.Οροπέδιο (Βηλιά)                         183                  226            409

46.Παλαιοκάστρου

      1.Παλαιοκάστρον                             163                  159            322

      2.Δαφνερόν (Βάιπες)                         66                    72            138

      Σύνολο                                               229                  231           460

47.Παλαιχωρίου

      1.Παλαιχώρι                                      422                 390            812

48.Παρασκεύης

      1.Παρασκεύη                                     86                    75            161

49.Περιβολίου

      1.Περιβόλι                                       109                    55            164

50.Πηγαδίτσης

      1.Πηγαδίτσα                                    163                  187            350

51.Πολυδένδρου (Σπάτας)

      1. Πολυδένδρο (Σπάτα)                    148                  176           324

52.Πολυνερίου (Βοδεντσικού)

      1.Πολυνέρι (Βοδεντσικό)                  271                  323           594

53.Ποντηνής (Τορίστης)

      1.Ποντινή (Τόριστα)                        130                  155           285

54.Προσβόρου (Δέλνου)

      1.Πρόσβορο (Δέλνον)                       170                   147          317

55.Ροδιάς (Ραδοβιτσίου)

      1. Ροδιά (Ραδοβίτσι)                         212                   290          502

56.Σαμαρίνης

     1. Σαμαρίνα                                       340                   263          603

57.Σαρακίνης

     1.Σαρακίνα                                          185                   189          374

     2.Νεοχώρι (Γουρνάκι)                          33                     35            68

     3.Δίπορο (Χωλένιστα)                           93                     75          168

     Σύνολο                                                  311                   299          610

58.Σιταρά(Σιτόβου)

     1.Σιταράς(Σίτοβο)                              94                     82           176

     2.Γεωργίτσα                                        69                     58           127

     Σύνολο                                               163                   140           303

59.Σμίξις

      1.Σμίξι                                                 45                      41             86

60.Σπηλαίου

      1. Σπήλαιο                                        387                    418           805

61.Συδένδρου (Τριβενίου)

      1.Σύδενδρο (Τριβένι)                       287                   251           538

62.Ταξιάρχου (Κοσκού)

      1. Ταξιάρχης (Κοσκό)                       195                   183           378

      2.Ασπρόκαμπος                                 59                     62            121

      Σύνολο                                              254                   245           499

63.Τουρνικίου

      1.Τουρνίκι                                       102                      71           173

64.Τρικοκκιάς (Τσαπουρνιάς)

      1. Τρικοκκιά (Τσαπουρνιά)             162                   165           327

      2.Βαλάνια (Λουμπίνστα)                  18                       9              27

      3.Γριά (Γκρέους)                                 81                     64           145

      4.Τριφύλλι (Σύνιτσα)                         90                     74           164

      Σύνολο                                               351                   312           663

65.Τρικώμου (Ζαλόβου)

      1.Τρίκωμο (Ζάλοβο)                           305                   329           634

      2.Παρόρειον (Ριάχοβο)                       46                     56           102

      Σύνολο                                                 351                   385           736

66.Φιλί

      1.Φιλί                                                   248                  240           488

      2.Ελευθεροχώρι                                    12                    20             32

      Σύνολο                                                  260                  260           520

67.Φιλιππαίων

      1. Φιλιππαίοι                                       105                  133           238

      2.Αετιά (Τσιούργιακας)                        19                    21             40

      Σύνολο                                                 124                  154          278

68.Χρωμίου(Σφίλτσι)

      1.Χρώμιο(Σφίλτσι)                              140                   133          273

Σύνολο Επαρχίας Γρεβενών             20.983              21.414     42.397

 

Επιμέλεια Σάκης Πέτρου