Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Ευεργέτης του Βαντσικού (Κυδωνιές) ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στο  Βαντσικό    ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Κυδωνιές) το έτος  1861. Οι γονείς του  ήταν ο Βασίλειος  και η  Αικατερίνη.Αδέλφια του ήταν η Αγγελική και ο Κυριαζής. Ο πατέρας του εργαζόταν  ως  οικοδόµος  στην  Κωνσταντινούπολη µε  πολλούς  αλλους  χωριανούς  του.  ∆ιακρινόταν  για  το ήθος του , την  επαγγελµατικήν του ευσυνειδησίαν και φιλοπατρίαν. Η αδελφή του  Αγγελική, παντρεύτηκε  τον Αθανάσιον  Τσιάταν, παππού  του  Βασιλείου  και   ∆ηµητρίου Τσιάτα (υπεύθυνου οικοτροφείου Τσοτυλίου). Σε ηλικία  δώδεκα ετών  έχασε την αγαπηµένη του µητέρα Αικατερίνη. Αναγκάσθηκε να µεταβεί  στην Κωνσταντινούπολη,  µαζί µε τον µικρότερο αδελφό του  Κυριαζή, κοντά στον  πατέρα του. Εκεί φοίτησε   σε Ελληνικό Σχολείο και έµαθε την Γαλλική γλώσσα. ∆εν του άρεσε όµως το επάγγελµα του οικοδόµου.  Αποφάσισε  να µεταβεί  µόνος του στο Βουκουρέστι όπου εργάζονταν   αρκετοί   Ανασελιτσιώτες (Βοϊώτες) και  οι  δουλειές τους   ήταν  αρκετά  κερδοφόρες. Εργάστηκε  ως  Μεταφραστής και ως Επιστάτης  σε  διάφορους  κτηµατίες.  
 
Απέκτησε αρκετά  χρήµατα και έγινε  ένας  µεγαλοκτηµατίας. Ενθυµούµενος  τα δύσκολα παιδικά του χρόνια ,καθώς και την  ταλαιπωρία  της µητέρας του  να µεταφέρει   το  νερό  στο   σπίτι   της από γειτονικές πηγές του χωριού , αποφάσισε    να γίνει η µεταφορά  της πηγής Τσιούκα ,µε δική του δαπάνη,  στο Κέντρο του χωριού.  ∆ιέθεσε σε πρώτη φάση 160  χρυσά φράγκα  και το 1908 άρχισαν οι εργασίες  κατασκευής  του δικτύου ύδρευσης. Το 1909 διέθεσε  άλλα εβδοµήντα   χρυσά  φράγκα  και το έργο ολοκληρώθηκε  το έτος   1910  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  10
 
 
Το 1901 ήταν προτεργάτης για την κατασκευή του Επισκοπείου Τσοτυλίου, Μάλιστα πρότεινε στον τότε Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείµ Σκαρούλη, την χρηµατοδότηση του έργου. Οι καταστάσεις µε το Μακεδονικό ζήτηµα δεν του επέτρεψαν την υλοποίησή του. Το Επισκοπείο ολοκληρώθηκε το έτος 1967. Το 1880 νυµφεύθηκε τη Ρουµάνα Θεοδώρα .Επειδή δεν τεκνοποιούσε, υιοθέτησε τα δύο ανύψια της. Τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο. Ετυχαν άριστης µόρφωσης. ∆ιπλωµατικός υπάλληλος στην Αίγυπτο ο Κωνσταντίνος και Πολιτικός Μηχανικός ο Αλέξανδρος.

Το 1911 απέκτησε την Ρουµανικήν υπηκοότητα

Βοήθησε αρκετούς συµπατριώτες του στην εξεύρεση εργασίας. Μεταξύ των άλλων και τον χωριανό του Χρίστον Αδαµόπουλον ή Καρακίτσιον

vasiliadis4 
 
 Προσκάλεσε ακόµη.  στο Βουκουρέστι  για   την µόρφωσή    του   τον    ανιψιό  του  Αθανάση Τότσκα  που φοίτησε  σε Ελληνικά Σχολεία  επί εννέα συναπτά έτη  (18921902) ,ο οποίος στη συνέχεια επέστρεψε  στο χωριό, διετέλεσε  ∆ιδάσκαλος  σε   γειτονικά χωριά   και   χειροτονήθηκε Ιερεύς  το    1920   από τον Μητροπολίτη   ΓΡΕΒΕΝΩΝ.  
 
 vasiliadis5
 
    Ο Ευεργέτης  Γεώργιος  Βασιλειάδης. απεβίωσε στο Βουκουρέστη    στις 7 Ιουλίου 1935.Ο  οικογενειακός του  τάφος σώζεται µέχρι σήµερα στο Ελληνορθόδοξο    Κοιµητήριο  του Βουκουρεστίου.    Η   περιουσία του  δηµεύτηκε το 1948 από την αλλαγή του Ρουµανικού  καθεστώτος.     Στη Μνήµη του  οι    Κυδωνιώτες  τοποθέτησαν  την χάλκινη προτοµή  του  µπροστά   στο έργο  του, στην Κεντρική  Βρύση του Χωριού. 
 
Το Πατρικό του σπίτι βρίσκονταν  στην σηµερινή  Οικία  του  Θωµά  Γ.  Χριστόπουλου ή Γούλα. Προς τιµήν του   ο  Μπαρµπα-Θωµάς, ονόµασε   έναν  υιό του Κυριαζή   γιατί ήταν   συγγενής 
 
vasiliadis6
 
 Τέλος, πρέπει να  τονίσουµε ότι ύστερα  από ενέργειες του γράφοντα προς την Υπηρεσία Νεωτέρων µνηµείων Ηπείρου, έγινε το καλοκαίρι του 2017 η επισκευή και η συντήρηση του καλαίσθητου  αυτού  µνηµείου –στολίδι του χωριού µας- του Ευεργέτου µας  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η.                                                                                                 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2018 – ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ- Κυδωνιώτης 

Δείτε ακόμα