Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Γιώργος Καλαμάρας: Γιατί ο αγροτικός χώρος είναι ζωτικής σημασίας για τα Γρεβενά

Συναντήθηκα σήμερα αλλά και σε προγενέστερο χρόνο με την διοίκηση και του εργαζόμενους του  Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών. Άκουσα με προσοχή τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος της περιοχής μας και τον έντονο προβληματισμό για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Κόστος παραγωγής, τιμές και διάθεση αγροτικών προιόντων, διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και προγραμμάτων, ήταν τα βασικά στοιχεία της συζήτησης.Για την ανάπτυξη των Γρεβενών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα ο οποίος απασχολεί μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού  και η ηλικιακή ανασύνθεση των εργαζομένων σε αυτόν, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξα τις προγραμματικές θέσεις μας για τον αγροτικό χώρο οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

· Μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση σε όλους τους παραγωγούς
· Επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους όλων των ζωικών ειδών
· Επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες
·  Χορήγηση   μικροπιστώσεων   έως   25.000   ευρώ,   με   την   εγγύηση   του   Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
· Νέα   ΚΑΠ:   Ανασχεδιασμός   και   ανακατεύθυνση   των   πόρων   για   τη   στήριξη   των ασθενέστερων   και   πιο   ευάλωτων   αγροτών   και   ενίσχυση   της   ανθεκτικότητας   της ελληνικής γεωργίας απέναντι σε κρίσεις, π.χ. κλιματική, υγειονομική, ενεργειακή
· Γενναίο  Πρόγραμμα για  την  ηλικιακή ανασύνθεση  του  αγροτικού πληθυσμού   και ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών, με αξιοποίηση του ΠΑΑ
·  Στήριξη και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
· Αγροτικά χρέη: Ρύθμιση οφειλών ΤΧΣ. Άμεση άρση κατασχέσεων, διαγραφή τόκων και   μακροχρόνια   ρύθμιση   αποπληρωμών   των   δανείων   της   πρώην   Αγροτικής Τράπεζας
· Αλλαγή   κανονισμού   ΕΛΓΑ,   ώστε   να   διατηρηθεί   ο   δημόσιος   και   αλληλέγγυος χαρακτήρας του, αλλά ταυτόχρονα να καταστεί κοινωνικά δίκαιος και πραγματικά αρωγός   στο   εισόδημα   του   παραγωγού,   με   θεσμοθέτηση   της   προκαταβολής αποζημιώσεων
·  Θεσμοθέτηση   της   διμερούς   ισόποσης   χρηματοδότησης   του   ΕΛΓΑ   από   τους παραγωγούς και το ελληνικό Δημόσιο
·  Νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος της εξεύρεσης εργατών γης, με ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό, αναβάθμιση της ενημέρωσης των αγροτών και παροχή κινήτρων ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινότητες υποδοχής
·  Κατάργηση   του   «νόμου   Βορίδη»   και   δημιουργία   δημοκρατικού,   ασφαλούς   και διάφανου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών σχημάτων, συμβατό με τις 7 Συνεταιριστικές Αρχές
·  Επίτευξη  Εθνικών  Κλαδικών  Στρατηγικών  σε  αλιεία,   κτηνοτροφία και γεωργία.  Το2019   ολοκληρώθηκαν   σε   οίνο   και   βαμβάκι,   ενώ   έκτοτε   οι   εθνικές   κλαδικές στρατηγικές έχουν παγώσει
·  Προστασία των παραγωγών, καταναλωτών και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και της κλωστοϋφαντουργίας, έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού (εγχώριου και   ξένου)   με   έλεγχο   των   ελληνοποιήσεων   και   την   καθολική   θεσμοθέτηση   και ισχυροποίηση   συστημάτων   ιχνηλασιμότητας   και   ανάπτυξη   της   εξωστρέφειας,   με συντονισμένο και επαγγελματικό εξαγωγικό μάρκετινγκ
·  Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής, καθώς και όλων   των   επιχειρήσεων  που   ανήκουν   στην   αλυσίδα   αξίας   του   αγροδιατροφικού τομέα, με επιδότηση αγοράς του σχετικού εξοπλισμού και ενίσχυση του θεσμού των γεωπόνων – συμβούλων
· Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για συνέργειες παραγωγών με Δήμους/Περιφέρειες, για προώθηση αγροτικών προϊόντων
· Χρηματοδότηση   δήμων   και   ίδρυση   δημοτικών   κτηνιατρείων   και   εφαρμογή προγραμμάτων   στειρώσεων   και   περίθαλψης   αδέσποτων   ζώων   με   χώρους προσωρινής παραμονής, ώστε μετά την αποθεραπεία να αναζητούνται υιοθεσίες και φιλοξενία