Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ο Αρχιπύραρχος Νικόλαος Μητσιογιάννης, Νέος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κρίσεις Αξιωματικών που πραγματοποιήθηκαν από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024, προέκυψαν οι παρακάτω αλλαγές :

 • Καθήκοντα νέου Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξούς) με έδρα τα Ιωάννινα αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος Χριστόφορος Μπόκας του Κων/νου, στην θέση του Αντιστρατήγου Δημήτριου Κοντογιάννη του Λάμπρου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Καθήκοντα νέου Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Μητσιογιάννης του Λάμπρου, στην θέση του Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Ιωάννη, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Καθήκοντα νέου Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς αναλαμβάνει ο Πύραρχος Ιωάννης Πλατής του Γεωργίου, στην θέση του Αρχιπυράρχου Ιωάννη Αμανατίδη του Ευσταθίου, ο οποίος προήχθη σε αυτό τον βαθμό και αναλαμβάνει Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.                         
 • Καθήκοντα νέου Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης αναλαμβάνει ο Πύραρχος Γκίκας Καμπουρίδης του Αποστόλου, στην θέση του Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Μαυροματίδη του Γεωργίου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Καθήκοντα νέας Διοικητή της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας αναλαμβάνει η Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη του Πέτρου, στην θέση του Αρχιπυράρχου Αναστάσιου Καρατζά του Γεωργίου, ο οποίος προήχθη σε αυτό τον βαθμό και αναλαμβάνει Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
28/02/1991-Σήμερα

Εργάζομαι μέχρι και σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Έχω υπηρετήσει στη Λάρισα, στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, ενώ την τελευταία τριετία διετέλεσα Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας, Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λασιθίου και Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας.
Κατά τις τακτικές κρίσεις του 2023 προάχθηκα στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκα Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Θεσσαλίας.
Κατά τις τακτικές κρίσεις του 2024 τοποθετήθηκα Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας.
1-10-21 – 06-01-2022
Φοίτηση στην σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς Επιτελών – Πύραρχοι
11-02-20 – 21-01-21
Διοικητής ΔΙ.ΠΥ.Ν. Μαγνησίας
1-11-18 – 31-3-19
Προϊστάμενος του ανακριτικού Γραφείου της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Λάρισας 20-06-12 – 31-10-18
Διοικητής 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας και
Πυροσβεστικών Κλιμακίων Φαρσάλων & Αγιάς
15-06-11 – 19-06-12
Υπασπιστής Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Θεσσαλίας
01-12-02 – 14-06-11
Διοικητής & Υποδιοικητής 8ης Ε.Μ.Α.Κ Θεσσαλίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από την Πυροσβεστική Ακαδημία απεφοίτησα από
τις παρακάτω Σχολές:
28/02/1991 : Σχολή Πυροσβεστών
15/04/1994 : Σχολή Αρχιπυροσβεστών – Υπαξιωματικών
28/06/2000 : Σχολή Ανθυποπυραγών – Αξιωματικών
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
01-12-14 – 11-04-15
Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στο βαθμό του Επιπυραγού
20/11/2008
Απόκτηση βεβαίωσης για Διάσωση από Ατυχήματα σε Ηλεκτροκίνητα τρένα, από
φωτιά και εγκλωβισμό. ( ΟΣΕ)
30/05/2008
Απόκτηση βεβαίωσης για Χειμερινή διαβίωση και αναρρίχησης βράχου μέσου
επιπέδου (Ελληνική ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης)
30/05/2007
Απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης για Πολιτική Προστασία για στελέχη Δημόσιας Διοίκησης.
26/03/2007 – 30/03/2007
Απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος
επιμόρφωσης για Αξιολόγηση και αποδοτικότητα των διοικητικών
διαδικασιών για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.
20/01/2006
Απόκτηση βεβαίωσης για παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολή Ορειβασίας ( Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης)
14/06/2006
Με το ρόλο του εκπαιδευτή συμμετείχα εθελοντικά στο Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά
τα εκπαιδευτικά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 στα μαθήματα Διάσωση από ερείπια, φωτιά, γκρεμό, θάλασσα, Πρόληψη καταστροφών, αντιμετώπιση
καταστροφών, αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος.
04/03/2005
Απόκτηση διπλώματος για Σχολείο Διασώσεως (Κέντρο εκπαιδεύσεως ορεινού αγώνα χιονοδρόμων)
22/11/2005
Απόκτηση διπλώματος για Διάσωση από Τροχαία Δυστυχήματα (SAVER)
30/07/2004
Απόκτηση διπλώματος για Ειδική Ολυμπιακή Εκπαίδευση (Σχολείο Ομάδα
Επέμβασης Απολύμανσης)

                    28/01/2004

Απόκτηση βεβαίωσης για Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και
περιφερειακές δράσεις (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης)
01/12/2002-16/12/2002
Απόκτηση βεβαίωσης για Διάσωση από σεισμό ( Γαλλία, Γαλλικό
Πυροσβεστικό Σώμα Μασσαλίας, Βαλάμπρ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Γνώση Χειρισμού Διασωστικών Μηχανημάτων : Ειδικές Διασωστικές Σειρές απεγκλωβισμού από τροχαία ατυχήματα και από σεισμούς, Ειδικές Κάμερες για εντοπισμό θυμάτων σε ερείπια, Ειδικά γαιόφωνα για τον ηχητικό εντοπισμό θυμάτων, Χρήση της ειδικής διασωστικής μονάδας mobi-fair, Ειδικό Εξοπλισμό του Οχήματος Περιβαλλοντικής προστασίας και του Ειδικού Οχήματος για ΠΡΧΒ απειλές.
Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δείτε ακόμα