Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σεμινάριο εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 500 Ωρών

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και φέτος ύστερα από την επιτυχημένη πορεία …

στην Κοζάνη του Σεμιναρίου ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 500 ΩΡΩΝ, την υλοποίηση νέου Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή.

Γνωρίζοντας ότι η Ειδική Αγωγή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της Σύγχρονης Εκπαίδευσης έχουμε στόχο με την υλοποίηση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την ευαισθησία και να ενημερωθούν για τη φύση των προβλημάτων των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 

•Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές

•Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής

•Διεπιστημονική Συνεργασία

•Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη 

•Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

•Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών 

•Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης 

•Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

•Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης 

•Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες

•Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ

•Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση

•Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 

•Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία

•Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας

•Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες

•Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης

•Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια 

•Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας 

•Σύνδρομο Down

•Ψυχοκινητική ανάπτυξη

•Εγκεφαλική παράλυση

•Διαταραχές Κινητικότητας

•Πολυαναπηρίες

•Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση 

•Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger

•Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό

•Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

•Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες 

•Λογισμικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 

•Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών 

•Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας  

 

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, 500 ώρες 

 

Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:

35% Δια ζώσης διδασκαλία, 30% e-learning και 35% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

 

Τόπος Διεξαγωγής: Κοζάνη.

 

 Έναρξη εγγραφών: Σεπτέμβριος 2015 Τιμή : 700 €

 

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

*Ειδική προσφορά για ομάδες των 5 ατόμων και Έκπτωση Τιμής 
Έναρξη μαθημάτων: Τέλη Σεπτεμβρίου- Αρχές Οκτωβρίου 2015

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Πάλλα Μαριαρένα 6946792463

 

 

        Επιμορφωτικό Σμινάριο

 

                     «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

 

 

 

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, σε συνεργασία με την «Ένωση Ελλήνων Φυσικών» και το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», υλοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

 

 

 

                                              Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

 

α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

 

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

 

γ)Σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

 

 

 

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

 

 

 

Διάρκεια: 260 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία-100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης-60 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας

 

Kόστος: 340 ευρώ

 

Ημέρες  διεξαγωγής σεμιναρίου:  2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα στην ΚΟΖΑΝΗ.

 

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  2015.

 

 

 

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, από το Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

 

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

  • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
  • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
  • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

 

 

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

 

Πάλλα Μαριαρένα 6946792463

 

mariarenapalla@yahoo.gr