Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Π.Δ.Μ. : Αυθαίρετη εξίσωση πτυχίων στις ανακοινώσεις ΚΟΧ

http://2.bp.blogspot.com/-9JNG--XkZ-c/TZlXDT4karI/AAAAAAAAAQI/PR3MMW2ezvg/s1600/%25CE%2594%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2595.jpegΣτις πρόσφατες ανακοινώσεις ΚΟΧ αναφορικά με τα προγράμματα θέσεων 5μηνης απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από τα αντίστοιχα παραρτήματα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, παρατηρήθηκε σταθερά και επαναλαμβανόμενα το φαινόμενο της εξίσωσης των πτυχίων των ΠΕ Γεωτεχνικών  με αυτά των αντίστοιχων ΤΕ ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα υπήρχαν θέσεις που απαιτούσαν τους εξής τίτλους σπουδών:…

 … ΠΕ  Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΠΕ  Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ Κτηνίατροι ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής , ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων, ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΤΕ Ιχθυοκομίας, ΠΕ Ιχθυολόγοι ή ΤΕ Τεχνολόγοι Ιχθυολογίας, ΠΕ Ιχθυολόγοι ή ΤΕ Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας- Αλιείας- Αλιεία Ιχθυοκαλλιεργειών.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι σχολές ΠΕ Γεωτεχνικών είναι 5ετούς φοίτησης, με αυξημένες απαιτήσεις εισαγωγής των φοιτητών και παρέχουν  ευρύτατο φάσμα γνώσεων.  Οι απόφοιτοί τους  έχουν  κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα  και απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το  ΓΕΩΤ.Ε.Ε προκειμένου να εργαστούν. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματός τους περιγράφονται λεπτομερώς στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297Α). Σε καμία περίπτωση δεν συγχέεται το αντικείμενο εργασίας των αποφοίτων τους με αυτό των αντίστοιχων αποφοίτων των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων , πολλά από τα οποία παρέχουν εξαιρετική  εκπαίδευση η οποία όμως εστιάζει σε άλλους τομείς και παρέχει διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα . Είναι αδιανόητο ένας φορέας να καλύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη του με έναν πτυχιούχο αδιαφορώντας για το αν είναι ΠΕ ή ΤΕ ή ακόμη και ΔΕ σε κάποιες περιπτώσεις.

Ειδικά δε για τον κλάδο των Κτηνιάτρων συντελέστηκε μέσω αυτής της διαδικασίας κατάφωρη αδικία. Είναι γνωστό ότι ο ΟΑΕΔ δεν εκδίδει κάρτες ανεργίας σε ΠΕ Κτηνιάτρους παρά μόνο για το διάστημα που επιδοτούνται (περίοδος  12 μηνών το μέγιστο). Δεδομένου ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις ΚΟΧ μοριοδοτούσαν μακροχρόνια ανέργους και βραχυχρόνια ανέργους που ΔΕΝ λαμβάνουν επίδομα ανεργίας γίνεται σαφές ότι οι μακροχρόνια άνεργοι ΠΕ Κτηνίατροι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και  διεκδίκησαν την ίδια θέση  μαζί με τους ΤΕ Ζωικής Παραγωγής έχασαν κάθε δυνατότητα πρόσληψης  αφού δεν είχαν τρόπο να αποδείξουν την ανεργία τους ενώ οι ΤΕ Ζωικής Παραγωγής έλαβαν τα αντίστοιχα μόρια κανονικά.

Στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις ΚΟΧ, εξισώθηκαν τίτλοι σπουδών με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικές υποχρεώσεις καθιστώντας τη διαδικασία επιλογής άδικη σε κάποιες περιπτώσεις .

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αυθαίρετη, χωρίς νομικό, ηθικό, επαγγελματικό, μαθησιακό υπόβαθρο  εξίσωση πτυχίων και για την προκλητική και άδικη αντιμετώπιση των γεωτεχνικών.

Ευελπιστούμε ότι δεν θα παρατηρηθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα και τονίζουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και με τα κατά τόπους παραρτήματά του  είναι πάντοτε στη διάθεση όλων των φορέων και εργοδοτών για διευκρινίσεις αφού είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε γεωτεχνικά θέματα και  επιφορτισμένο, βάσει του  νόμου Ν. 1474/84, με τη μέριμνα προστασίας των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών του.

 

                                                                                                            Με τιμή

                                                                                             ΔΑΚΕ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ