Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Σύσκεψη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η δέσμευση για συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων προϋποθέτει τη διαβούλευση ως στοιχείο συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη και σε συνέχεια των απόψεων που διατύπωσε ο Κοινοτικός Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Παρασκευή 24-10-2014.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι…

της Περιφέρειας (Εκτελεστικός Γραμματέας, Διαχειριστική Αρχή), της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Πρόεδρος, Μέλη Δ.Ε., Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων, εκπρόσωποι εργαζομένων, φοιτητών και καθηγητών), του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, του Οικονομικού  Επιμελητηρίου /Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.

 

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η διαμόρφωση κοινής πολιτικής στα θέματα που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αφού αξιολογήθηκαν οι έγγραφες απόψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατυπώθηκαν από τους παρευρισκόμενους, ανάλογα με τη θέση και το ρόλο τους, πειστικές αιτιολογήσεις που θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ενιαία άποψη.

 

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του Πανεπιστήμιου. Τέθηκε ως χρονοδιάγραμμα η έγγραφη αποστολή των απόψεων των παρευρισκομένων στη σύσκεψη μέχρι το πρωί της Τετάρτης 29-10-2014, προκειμένου η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, που θα συνεδριάσει την ίδια μέρα, να διαμορφώσει την τελική άποψη της Περιφέρειας, η οποία και θα αποσταλεί μέχρι την Παρασκευή 31-10-2014 στην αρμόδια Υπηρεσία της Ευρ. Επιτροπής για περαιτέρω διαβούλευση.

 

Τέλος, συμφωνήθηκε η σύνθεση-εκπροσώπηση στη συνάντηση να αποτελέσει μία οιονεί Ομάδα Εργασίας για τα θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  που θα συνεδριάζει περιοδικά ενισχύοντας το συντονισμό και την έννοια της συμπληρωματικής δράσης.

 

Δείτε ακόμα