Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

(Γ.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας «Ανοικτή Πύλη εισόδου στη γνώση – Διαθέσιμο σε όλους»

 

Η εφαρμογή «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης και στη συνέχεια με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και αποτελεί μία καινοτόμα δράση της Περιφέρειας που αποτυπώνει τη δυναμική και το ρόλο της…

ως δημιουργού ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/10 όπως ισχύει (πρόγραμμα Καλλικράτης), προς όφελος και των Δήμων.

Η εφαρμογή επιτρέπει, μέσω διαδικτύου, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών και των Φορέων στα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (χαρτογραφικά, περιγραφικά στοιχεία και θεματικοί χάρτες).

Σκοπός όσων υιοθέτησαν, σχεδίασαν, δημιούργησαν και διαχειρίζονται την ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι, να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο αξιολόγησης γεωχωρικών δεδομένων και λήψης αποφάσεων με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής μπορεί να αντλήσει, δωρεάν, χρήσιμα στοιχεία για τη λήψη της επιχειρηματικής του απόφασης, κάθε επιχειρηματίας και ειδικά στα θέματα αγροτικής ανάπτυξης έχει στη διάθεσή του τις αναγκαίες πληροφορίες για την υποστήριξη και ενίσχυση της δραστηριότητάς του, κάθε μελετητής μπορεί να προσδιορίσει και να εκτυπώσει τα στοιχεία ενδιαφέροντός του (πίνακες, χάρτες).

Η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν στη διάθεσή τους μία δεξαμενή γνώσης, εύκολα διαχειρίσιμη, για τη διευκόλυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (G.I.S.) αποτελεί μία βάση δημόσια προσβάσιμη με δυνατότητα δυναμικής ανατροφοδότησης ώστε να είναι επίκαιρη, συνεχώς εμπλουτιζόμενη – βελτιούμενη και στοχεύει να αποτελέσει χρηστικό μηχανισμό γνώσης από όλους.

Η βάση είναι διαθέσιμη στο http://www.geodm.gr και μετά τη σημερινή πρώτη δημοσιοποίηση θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου