Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δ. Μακεδονίας.

Τρεις είναι τελικά οι συνεταιριστικές τράπεζες που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ενισχύσουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9%, με αποτέλεσμα να ανακαλείται η άδεια τους από την Τράπεζα της Ελλάδος και να οδηγούνται σε εκκαθάριση. …

 

Πρόκειται για τις συνεταιριστικές τράπεζες Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, οι οποίες θα διασπαστούν, με τις καταθέσεις να απορροφούνται από την Alpha Bank. Οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες, ενώ τα χρήματα που δόθηκαν από τους μεριδιούχους κατά τη διαδικασία αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου θα επιστραφούν μέσω της Alpha Bank. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου κατάφερε να συγκεντρώσει το 50% των απαιτούμενων κεφαλαίων, η Δυτικής Μακεδονίας το 40%, ενώ η Ευβοίας μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό χαμηλότερο του 10%. 

Οι καταθέσεις που μεταφέρονται στην Alpha Bank είναι της τάξης των 430 εκατ. ευρώ, καθώς οι καταθέσεις της συνεταιριστικής Δωδεκανήσου διαμορφώνονται σε περίπου 254 εκατ. ευρώ, της Ευβοίας σε 95 εκατ. ευρώ και της Δυτ. Μακεδονίας σε 82 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει φυσική παρουσία μέσω σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν οι εν λόγω συνεταιριστικές και να προσφέρει ευκαιρίες απασχολήσης στο προσωπικό των τραπεζών, μετά από διαδικασία επιλογής.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει το Capital.gr, οι έξι συνεταιριστικές τράπεζες που υπολείπονταν του κατώταρου ορίου στο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων είχαν περιθώριο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου να ενισχυθούν κεφαλαιακά, ωστόσο, και παρά την άτυπη παράταση λίγων ημερών οι προσπάθειες των εν λόγω τραπεζών δεν στέφθηκαν με επιτυχία. 

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει ως εξής: 

Μετά την άπρακτη παρέλευση και των τριών προθεσμιών που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίησή τους και με γνώμονα την προστασία των καταθέσεων των πελατών τους, η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε απαραίτητη:

(1) την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, (2) τη μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς της τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου (αρ. 63Δ, ν. 3601/2007), και (3) τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. 

Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία  ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί στους σχετικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς για τους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου επιστρέφονται στους δικαιούχους τους. Οι καταθέσεις όλων των πελατών των τραπεζών αυτών είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Alpha Bank έχει ήδη ξεκινήσει. Η Alpha Bank θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της η Alpha Bank ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

“Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 8 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον 63Δ Ν.3601/2007 διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του συνόλου των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας. Με την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων από την Alpha Bank διασφαλίζονται πλήρως όλες οι καταθέσεις. H εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή / και παθητικού των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών. Οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των εν λόγω Τραπεζών θα ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank, αμέσως μετά την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών στα συστήματα της Τραπέζης. Η Alpha Bank θα διατηρήσει φυσική παρουσία μέσω Καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν οι εν λόγω Συνεταιριστικές Τράπεζες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πληθυσμού των περιοχών αυτών. Η Τράπεζα προτίθεται να προσφέρει ευκαιρίες απασχολήσεως στο Προσωπικό των Συνεταιριστικών Τραπεζών, μετά από διαδικασία επιλογής”.

 

Δείτε ακόμα