Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Νέα μέτρα και τι προβλέπεται για το πιστοποιητικό νόσησης για τους εργαζόμενους στην Εστίαση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ –
ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
<<ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.>>

: 1. «Τι προβλέπεται για το πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στην Εστίαση»

2. «Τα νέα μέτρα που ισχύουν για τον Covid -19 στην εστίαση έως 3 Οκτωβρίου»

Θέμα 1ο :

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, για το τι ισχύει για την βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, γνωστοποιούμαι τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της 12ης Σεπτεμβρίου 2022, όλοι οι εργαζόμενοι έως το τέλος του έτους, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση εμβολιασμού, σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος υποχρεούται σε ένα rapid test την εβδομάδα. Η δαπάνη του rapid test βαρύνει τον εργαζόμενο.

Σημαντική Υπενθύμιση

Υποχρεούται ο εργοδότης να ελέγχει τον εργαζόμενο για το rapid test. Σε περίπτωση μη ύπαρξης rapid test ο καταστηματάρχης απαλλάσσεται από την μισθοδοτική δαπάνη.

Θέμα 2ο :

Με την Υπουργική Απόφαση 53937/23-09-2022, τευχ Β΄-αρ φυλ 4977για τον Covid-19, θα ισχύουν τα παρακάτω μέτρα έως 3 Οκτωβρίου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

  1. 1.Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο
  2. 2.Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
  3. 3.Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

(Υπαίθριοι)

  1. 1.Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
  2. 2.Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή με πελάτη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για την Εστίαση εννοείται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις (2) πλευρές.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος

Δείτε ακόμα