Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εντατικοί οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Εξοντωτικά τα πρόστιμα στην ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ –
ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
<<ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.>>
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η σημερινή ενημέρωση αφορά πάσης φύσεως ειδών επιχειρηματίες και ειδικά εκείνους που χρησιμοποιούν μεταφορικό μέσον για παροχή υπηρεσιών. Για πρώτη φορά αναφέρονται και διευκρινίζονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι επιχειρηματίες για το εργαζόμενο προσωπικό τους με έμφαση τους ντελιβεράδες.
Δημοσιεύουμε επακριβώς τι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να εφαρμόζει ο εργοδότης:
1. Να έχει η επιχείρηση γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. ( Μελέτη επικινδυνότητας)
2. Υποχρεωτική τήρηση από τον εργοδότη, βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο καταγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχημάτων.
3. Τήρηση Αρχείου για τα μεταφορικά μέσα που θα καταγράφονται για το καθένα ΚΤΕΟ – Ασφαλιστήρια – Άδειες.
4. Τήρηση ειδικής κατάστασης χορήγησης και παραλαβής του εξοπλισμού προστασίας υπογεγραμμένη από τον διανομέα.
5. Προσαρμόζει τις εργασίες των εργαζομένων σε ασφαλής μεθόδους παράγωγής.
6. Συχνή επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στους κινδύνους πρόληψης ατυχημάτων.
7. Ο εργαζόμενος ως διανομέας να κατέχει την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών.
8. Εξοπλισμό του διανομέα εννοούμε: Κράνος – Πανωφόρι – Γάντια – Αδιάβροχη προστασία – Ανακλαστικό γιλέκο (γιλέκα που αντανακλούν το φως και λάμπουν μέσα στη νύχτα, προστατεύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον αναβάτη).
9. Οι δαπάνες εξοπλισμού βαρύνουν τον εργοδότη και όχι τον διανομέα.
10. Δαπάνες για καύσιμα – διόδια- έξοδα χρήσης – επισκευές βαρύνουν τον εργοδότη και ειδικά όταν ο διανομέας χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος