Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Οι εγκρίσεις της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 12/4/2022 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:

«Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστίου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 3.469.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α.

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα:

«Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζιτζιφός» συνολικού Προϋπολογισμού 73.593,49€ χωρίς Φ.Π.Α.,

και «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Σερβίων» συνολικού Προϋπολογισμού 1.774.193,55€ χωρίς Φ.Π.Α.,

καθώς σήμερα εγκρίθηκαν τα Πρακτικά διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων.

Εγκρίθηκαν τα σχέδια και οι όροι Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Κοζάνης και της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έργα:

«Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023» Προϋπολογισμού 343.438,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

και «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) περιόδου 2022-2023» Προϋπολογισμού: 280.474,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Μέσω αυτών των συμβάσεων υποστηρίζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί .

Εγκρίθηκε για την ΠΕ Γρεβενών το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση των «Μελετών Βελτίωσης Δημοτικής Οδού Αγ. Παρασκευής – Βασιλίτσας», μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ Προϋπολογισμού: 330.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Εγκρίθηκαν οι υποβολές προτάσεων για την Πράξη με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου Natura 2000 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο:

«Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, σε περιοχές της ΠΕ Καστοριάς» Προϋπολογισμού 190.000,00 €.

«Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 – περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ» Προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Δείτε ακόμα