Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LED «Έργο LED: Για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον»

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Κοζάνη, Αίθουσα Δ.Σ. ΑΝΚΟ – Διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας Zoom

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του Έργου LED «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» σας προσκαλεί στην Τελική Διάσκεψη του Έργου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 στην αίθουσα Δ.Σ. της ΑΝΚΟ στην Κοζάνη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Η διάσκεψη θα μεταδοθεί επίσης και διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/89471778686?pwd=aVB4dXpoc1NtQ0F4eEpIQUg2S1RsQT09

Στη Διάσκεψη θα εισηγηθούν εκπρόσωποι των Εταίρων που συμμετέχουν στο Έργο LED και πιο συγκεκριμένα: από την Ελλάδα εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και από την Αλβανία εκπρόσωποι της Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων της Αλβανίας (Επικεφαλής Εταίρος), του Δήμου Δερόπολης, του Δήμου Κορυτσάς.

Ο στόχος του Έργου LED ήταν να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση, σε διασυνοριακό επίπεδο, στο πρόβλημα της έλλειψης προόδου στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και της χρήσης των ΑΠΕ, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας.

CLOSING CONFERENCE

PROJECT LED

“For an energy-sustainable future”

KOZANI | 20/12/2021 | 10:00-12:45

FINAL PROGRAMME

The Event will also take place online via the Zoom platform.

https://us06web.zoom.us/j/89471778686?pwd=aVB4dXpoc1NtQ0F4eEpIQUg2S1RsQT09

09:45-10:00                         Attendance – Registrations (Login to the Platform)

                                                (Simultaneous screening of the TV Spot of the LED Project)

10:00-10:20                         Welcome – Salutations

Artan Leskoviscu, National Agency of Natural Resources (Albania – Lead Partner)

Anastasios Sidiropoulos, Director of the Development Transition Department, ANKO OF WESTERN MACEDONIA SA – Local Government Development Organization

Thodoris Mardiris, Director of the Regional Primary and Secondary Education Directorate of Western Macedonia (PDEDM)

10:20-10:35                           LED Project Review

Artan Leskoviscu, National Agency of Natural Resources (Albania – Lead Partner)

10:35-10:45                         ANKO’s Activities in the LED Project

Anastasios Sidiropoulos, Director of the Development Transition Department, ANKO OF WESTERN MACEDONIA SA – Local Government Development Organization    

10:45-11:00                           LED Model / IT Simulation Tool

                                                  Presentation of the LED IT Simulation Tool

Thomas Papadiotis, Environmentalist MSc., Hyperco S.A, External Contractor

11:00- 11:10                        E-Learning Platform

Presentation of the E-Learning Educational Platform and its functions.

Κostas Dalamitros, Information Technology Consultant, Hyperco A.E.

11:10-11:20                   10’- break

11:20-12.25                   Project Beneficiaries’ Presentations

12:25-12:45                   Discussion, Project Legacy, Closure


Project Partnership

 

National Agency of Natural Resources (AKBN)

www.akbn.gov.al

 

ANKO Western Macedonia SA – Organization for Local Development

www.anko.gr

 

Regional Primary and Secondary Education Directorate of Western Macedonia

dmaked.pde.sch.gr

 

 

 

Municipality of Dropull

http://bashkiadropull.com/

 

Municipality of Korca

www.bashkiakorce.gov.al