Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τον επικεφαλής της ομάδας της Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δ. Κασαπίδης μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον επικεφαλής της ομάδας της Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κάρστεν Ράσμουσεν και των στελεχών που πλαισιώνουν την παραπάνω ομάδα, κ. Αθανάσιο Σοφό και Σταματία Παπάκη.
Αρμοδιότητα της ομάδας αυτής είναι, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2021 στην αίθουσα συσκέψεων «Μέγας Αλέξανδρος» του 2ου ορόφου του κτιρίου της Περιφέρειας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, παρουσία των εκπροσώπων DG Regio, των Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./ Π.Δ.Μ) και στελεχών της τεχνικής γραμματείας σχεδιασμού του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Π.Δ.Α.Μ.)
Στη συνάντηση συμμετείχαν διαδικτυακά εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της τεχνικής γραμματείας Π.ΔΑΜ, του Πανεπιστημίου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.), της Περιφερειακής Δομής RIS3, του ΕΚΕΤΑ, της ΑΝΚΟ, της ΔΙΑΔΥΜΑ και του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
Στην τεχνική σύσκεψη συζητήθηκε η πορεία του σχεδιασμού, το ίδιο το Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) 2021 – 2027, καθώς και οι συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των προγραμμάτων, με στόχο να μην υπάρξουν επικαλύψεις, τόσο στο νέο Επιχειρησιακό, στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που τώρα διαμορφώνεται, όσο και στα τομεακά προγράμματα.
Παράλληλα έγινε ανάλυση της δομής του προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 ανά Επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο και επιμέρους δράσεων.
Διατυπώθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικής υλοποίησης του.
Το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται μία σειρά διαβουλεύσεων με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, το Π.ΔΑΜ και άλλα τομεακά προγράμματα, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαχωρισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων και βέβαια να κατατεθεί το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο δίμηνο του 2022, για την οριστική του έγκριση.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Δ. Κασαπίδης συμμετείχε καθόλη τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, εξέφρασε το όραμα για την επόμενη Προγραμματική Περιόδο, ζήτησε να συνδράμουν όλα τα προγράμματα και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να γίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας και γιατί όχι η πιο πράσινη της Ε.Ε.

Δείτε ακόμα