Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Με ψυχολόγους στελεχώθηκε η δομή Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας| Με ψυχολόγους στελεχώθηκε η δομή Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών».

Με ψυχολόγους στελεχώθηκε η δομή Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών».

Η εν λόγω δομή στοχεύει στην επίτευξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις και ανάγκες, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής, υπηρεσιών πρόσβασης ,συμβουλευτικών υπηρεσιών και οικονομικών ενισχύσεων.

Οι ψυχολόγοι, οι οποίοι θα κατανεμηθούν γεωγραφικά στις πέντε πόλεις που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα στελεχώσουν τον Τομέα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος.

Τις ψυχολόγους καλωσόρισαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, η Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων, καθηγήτρια Άννα Σπύρτου και ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, καθηγητής Δημήτρης Πνευματικός. Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στις πόλεις στις οποίες θα εγκατασταθούν, προκειμένου να αναλάβουν έργο.

Δείτε ακόμα