Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ενίσχυση του “Εξοικονομώ κατ’ οίκον II” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ύψους 14 εκ. ευρώ

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών του συνόλου των νοικοκυριών της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την ενίσχυση του “Εξοικονομώ κατ’ οίκον II” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με πόρους ύψους 14 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Με πολλαπλά οφέλη για την Περιφέρεια, το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον II” προσδοκά να συνεισφέρει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, όσο και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και η απασχόληση στα τεχνικά επαγγέλματα και στο εμπόριο προϊόντων που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση.
Στόχος είναι ο αριθμός των νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, με την υποστήριξη της συγχρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, να ανέλθει στα 1.187 επιπλέον νοικοκυριά.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).