Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Νέα Δημοκρατία: Ο Κώστας Τζάτζης, Τομεάρχης-Σύνδεσμος του Νομού Κοζάνης.

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το εγκεκριμένο πλαίσιο Οργανωτικής Διάρθρωσης της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος. 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος. 3. Την ανάγκη στελέχωσης της Γραμματείας Οργανωτικού με σκοπό την εξασφάλιση πληρέστερης κάλυψης και αρτιότερης οργάνωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. 
 
Ο ρ ί ζ ο υ μ ε 
 
Τον κ. Τζάτζη Κωνσταντίνο ως Τομεάρχη-Σύνδεσμο μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού και της Διοικούσας Επιτροπής του Νομού Κοζάνης. 
 
 
               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ  Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝ. ΓΡΑΜΜ. Π.Ε.        
 
 
 
 
               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ