Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Δ.Σ. στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Βασίλειος Ιωαννίδης.
Νέα Αντιπρόεδρος η Παρασκευή Κτενίδου και νέος Γενικός Γραμματέας ο Νικόλαος Αγοραστός. Παραμένει ταμίας ο Στέργιος Κατσέλας.

Κατά τις αρχαιρεσίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας της 12ης Απριλίου 2019, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, εξελέγησαν για :
1) το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Τακτικά Μέλη: Βασίλειος Ιωαννίδης, Παρασκευή Κτενίδου, Νικόλαος Αγοραστός, Στέργιος Κατσέλας, Κυριάκος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Αγγελίδης και Αναστάσιος Τσιαούσης.
β) Αναπληρωματικά Μέλη: Φωτεινή Ιωαννίδου.

2) την Ελεγκτική Επιτροπή:
Γεώργιος Βουχάρας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μπασιάς.

Στις 19Απριλίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από ομόφωνες αποφάσεις των επτά μελών, οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Βασίλειος Ιωαννίδης Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Κτενίδου Δικηγόρος
Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Αγοραστός Δικηγόρος
Ταμίας: Στέργιος Κατσέλας Δικηγόρος
Τακτικό Μέλος Κων/νος Αγγελίδης Ελ. Επαγγελματίας
Τακτικό Μέλος Κυριάκος Ιωαννίδης Οικονομολόγος
Τακτικό Μέλος Αναστάσιος Τσιαούσης Καθηγητής Δ. Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας διαβεβαιώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Παράλληλα διαβεβαιώνει όλους τους πολίτες – καταναλωτές καθώς και τους διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ότι θα εργαστεί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των καταναλωτών προς το συμφέρον όλων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Ιωαννίδης            Νικόλαος Αγοραστός