Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΙΕΚ VOLTEROS: Αναγνωρισμένο Πτυχίο Πληροφορικής Διάρκειας 40 ωρών- CERTIFIED COMPUTER USER

Τo Ιδιωτικό ΙΕΚ VOLTEROS προκηρύσσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η/Υ διάρκειας 40 ωρών

Πιστοποιητικό Πληροφορικής 3 ενοτήτων. Ένα απαραίτητο Πιστοποιητικό για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ για όλο το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και ειδικότερα σε:

• Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π
• Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
• Για επιδοτούμενα Προγράμματα
• Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
• Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
• Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
• Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών
• Τις προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ
• Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής -CERTIFIED COMPUTER USER- στις ενότητες:
α) Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Office Word)
β) Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Office Excel) και
γ) Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet Explorer & Microsoft Office Outlook).

Επίσης στους νέους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής στις παραπάνω ενότητες θα μοριοδοτείται με ένα επιπλέον μόριο προσόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα –
3. Διαχείριση Πληροφοριών & Επικοινωνίες – Internet Explorer & Outlook

ΣΥΝΟΛΟ: 40 ΩΡΕΣ

Πληροφορίες: Τηλ. Κέντρο: 24610 28197
Ε-mail: info@iekvolteros.gr
web:www.iekvolteros.gr