Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημερωτικός κύκλος συναντήσεων Β. Μιχελάκη με Δασικούς Συνεταιρισμούς

Ενημερωτικό κύκλο συναντήσεων με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας είχε ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, στα πλαίσια έγκαιρης προετοιμασίας και συντονισμού των δράσεων που αφορούν στη διαδικασία παραχώρησης-εκμετάλλευσης των συστάδων δημοσίων δασών για το έτος 2019 και την ομαλή προσαρμογή των Δασικών Συνεταιρισμών στις νέες διατάξεις του Ν. 4423/2016.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν προ ημερών με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Βοΐου, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας παρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τόνισε την ανάγκη εγρήγορσης των Δασικών Συνεταιρισμών, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην αναμόρφωση και προσαρμογή των καταστατικών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4423/2016, που μετά την 3ετή παράταση η καταλυτική προθεσμία εφαρμογής του, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2019.

Στις ριζικές αλλαγές που δρομολογούνται με το νέο νόμο για τη σύσταση των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε) απαιτείται πλέον η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι ένα (21) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη και η μόνιμη κατοικία τους να βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑ.ΣΕ, όπως θα ορίζεται από το οικείο καταστατικό.

Ο κάθε ΔΑ.Σ.Ε θα αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα μετά την έγκριση του καταστατικού του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού και την καταχώρησή του στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Αντικείμενο συζήτησης με τους παραπάνω Δασικούς Συνεταιρισμούς αποτέλεσαν και οι αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειου Μιχελάκη για την παραχώρηση εκμετάλλευσης – κατανομής των συστάδων Δημοσίων δασών προς τους Δασικούς Συνεταιρισμούς για το έτος 2019, η έκδοση των οποίων αναμένεται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται βάσει του Π.Δ. 126/86, όλες οι διαδικασίες των δασικών εργασιών εκμετάλλευσης καθώς και των εργασιών βελτίωσης-συντήρησης των δασικών συμπλεγμάτων.

Δείτε ακόμα