Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

4.800.000 € για την χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (εκτός των περιοχών ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας και ΕΣΒΑΑ των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 4.800.000 €, που αφορά στην χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης της Περιφέρειας, με δικαιούχους τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων &Τεχνικών Έργων Ηπείρου (πρώην 6η ΕΝΜ) και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα σχετικά με:

  • Αποκατάσταση / συντήρηση / ανάδειξη μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα – λειτουργικά – εκθέσιμα.
  • Διαμόρφωση διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια εισόδου, έργα προσβασιμότητας ΑμΕΑ, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα πληροφόρησης
  • Δημιουργία – διαμόρφωση αιθουσών προβολής εκθεμάτων.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, μονοπάτια / διαδρομές (εντός προορισμών).
  • Σήμανση (εντός και περί του πόρου) και παραγωγή υλικού ερμηνείας – προβολής.

Η δράση «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης», σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που παραμένουν, είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι από το κοινό. Για το λόγο αυτό, κύριο αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ολοκλήρωση και κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού, που έχουν γίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους. Υπό την έννοια αυτή προτεραιότητα δίδεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, έναντι της επέκτασης σε νέες περιοχές ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στην δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωση τους να είναι επισκέψιμα από τους κατοίκους και επισκέπτες της ΠΔΜ. Επιπλέον, τα έργα που προτείνονται θα πρέπει να είναι εκτός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και εκτός των Σχεδίων Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Τα έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – “Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των προτάσεων θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ: www.pepdym.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διαδρομή www.pepdym.gr.

Δείτε ακόμα

πολιτισμος