Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πρωτόκολλο συνεργασίας του Περιφ.Ταμείου Ανάπτυξης Δ.Μακεδονίας και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε το αντικείμενο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή 23 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς. 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί το επιστέγασμα της στενής συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου και στοχεύει στην οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης τόνισε μεταξύ άλλων : «Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική συνεργειών που αναπτύσσουμε ως Περιφέρεια, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που συμβάλουν στην δημιουργία ένα νέου αναπτυξιακού υποδείγματος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας». 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς από την πλευρά του ανέφερε: «Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν το 80% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί προαπαιτούμενο στην  κοινή προσπάθεια εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση».

Με το πρωτόκολλο συνεργασίας σκιαγραφήθηκαν τα πεδία συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ όπου μεταξύ άλλων θα αφορούν σε :

  • Πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς.

  • Σχέδιο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, στην κατεύθυνση της τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων, της εξωστρέφειας και στην προοπτική της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

  • Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

  • Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά με δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας.  

  • Συνεργασία στη διερεύνηση / ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως π.χ. HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREG, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό.