Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συμμετοχή εκπροσώπων του TEI Δυτικής Μακεδονίας σε διεθνή συνάντηση του προγράμματος SUPER

Τετραμελής Ομάδα Εργασίαςτου ΤΕΙ & της ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στις 6&7 Σεπτεμβρίου 2017, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, σετεχνική συνάντηση & επισκέψειςεργασίας με θέμα:“Ανταλλαγή εμπειριών σχετικών με τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προώθηση προϊόντωνπου χαρακτηρίζονται οικο-καινοτόμα και περιβαλλοντικά φιλικά προς τις διεθνείς αγορές”

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης η ελληνική πλευρά παρουσίασε στους εταίρους που προέρχονται από 10 Ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία σχετικά με την εφαρμογή τηςοικο-καινοτομίας & τις συνθήκες των ΜΜΕ σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω &του προγράμματος SUPER.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, όλοι οι εταίροι ξεναγήθηκαν στο Πανεπιστήμιο & το Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο του Vilnius (SunriseValleyScienceandΤechnologyΡark), όπου νέες καινοτόμες επιχειρήσεις φιλοξενούνται για να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

To πρόγραμμα SUPER στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν μοντέλασυνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζουν σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε αλληλεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜΜΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών – μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική δυνατότητα της κάθε περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ, θα αναπτύξει στο επόμενο διάστημαένα Σχέδιο Δράσης για τη Δυτική Μακεδονία που θα μπορεί να προωθήσει δίκτυα ΜΜΕ (όπως συνεργατικούς σχηματισμούς) και στοχεύει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδουςπου εφαρμόζουν ήδη Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Καινοτομίες ή παράγουν Περιβαλλοντικά Φιλικά Προϊόντα.

Πληροφορίες:
https://www.interregeurope.eu/super/ 
& από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κο Στημονιάρη Δημήτριο 2461068146 / dstimoniaris@yahoo.gr