Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Και υλοποιεί στην Κοζάνη Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή 500 ωρών από το μήνα Μάιο 2017.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

•Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές

•Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής

•Διεπιστημονική Συνεργασία

•Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη

•Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

•Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών

•Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης

•Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

•Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης

•Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες

•Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ

•Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση

•Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

•Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία

•Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας

•Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες

•Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης

•Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια 

•Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας 

•Σύνδρομο Down

•Ψυχοκινητική ανάπτυξη

•Εγκεφαλική παράλυση

•Διαταραχές Κινητικότητας

•Πολυαναπηρίες

•Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση 

•Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger

•Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό

•Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

•Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες

•Λογισμικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών

•Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών

•Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας

•Οδηγός ανίχνευσης παιδικής κακοποίησης

•Ειδική παιδαγωγική θεραπευτικής τέχνης

•Ειδική Αγωγή και Διαδραστικό Θέατρο

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, 500 ώρες 

Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:

28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα, και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) από κρατικό Πανεπιστήμιο.

Τόπος Διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Έναρξη μαθημάτων: ΜΑΙΟΣ  2017

Τμήματα μέχρι 40 ατόμων       *Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΤΙΜΗ: 660€   Ειδικές τιμές: Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ

τηλ. 6946792463  Πάλλα Μαριαρένα

τηλ. 6948833092 Ντοβόλη Γιώτα

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail καθώς και φωτοτυπία του πτυχίου τους στο:kozanieef@gmail.com

Δείτε ακόμα