Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

“PrioritEE” – Πρόγραμμα INTERREG Mediterranean 2014 – 2020

Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «PrioritEE» «Προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια: ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού». Η πρώτη αυτή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου, διοργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου CNR-IMAA (Ιταλικό Εθνικό Συμβουλίου Έρευνας – Ινστιτούτο Μεθοδολογίας και Περιβαλλοντικής Ανάλυσης.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για Modular Έργα, του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Περιοχή της Μεσογείου (INTERREG MED 2014-2020).

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες χάραξης πολιτικής και στρατηγικών σχεδιασμού των τοπικών και περιφερειακών δημοσίων αρχών στην ενεργειακή διαχείριση των δημόσιων κτιρίων σε πέντε μεσογειακές χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κροατία. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικά δημόσια κτίρια και θα δοθεί προτεραιότητα σε δημοτικές επενδύσεις, με τον καθορισμό και την προετοιμασία πέντε πιλοτικών δράσεων σε κάθε μια από τις περιοχές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Τα στάδια υλοποίησης της συγκεκριμένης εργαλειοθήκης θα είναι η Ανάπτυξη, η Εφαρμογή και ο Έλεγχος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Απευθύνεται σε αρχές που είναι αρμόδιες για τον Καθορισμό, την Ανάπτυξη, την Εφαρμογή και την Παρακολούθηση των Βιώσιμων Ενεργειακών Πολιτικών και Σχεδίων, σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και σε Οργανισμούς Ενέργειας, Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς, Αναπτυξιακές εταιρείες κ.λπ.

Το “PrioritEE”, όπως αναφέρθηκε, συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Συμβουλίου Έρευνας – Ινστιτούτο Μεθοδολογίας και Περιβαλλοντικής Ανάλυσης (CNR – IMAA) και σ’ αυτό συμμετέχουν ακόμη οι ακόλουθοι εννέα ευρωπαϊκοί εταίροι:

Faculty of Science and Technology FCT-UNL (Πορτογαλία)

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE)– CRES (Ελλάδα)

Lucanian Energy Society – SEL (Ιταλία)

North West Croatia Regional Energy Agency – REGEA (Κροατία)

University of Zaragoza – UNIZAR (Ισπανία)

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ) (Ελλάδα)

Leziria do Tejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία)

City of Karlovac (Κροατία)

Provincial Council of Teruel – DPT (Ισπανία)

Επιπλέον στο έργο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς οι:

Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (Πορτογαλία)

Energy Efficiency Cluster of Aragon (Ισπανία)

Municipality of Potenza (Ιταλία)

Τα κύρια οφέλη που θα προκύψουν από το «PrioritEE» για τους τοπικούς / περιφερειακούς εταίρους που συμμετέχουν, είναι η ενίσχυση της ικανότητας τους να εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση, καθώς και να υποστηρίξουν την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικών Δημοσίων Κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το έργο και τις δράσεις του, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Δ/ντής Τμήματος Προγραμμάτων

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ)

Φον Καραγιάννη 1-3 , 50131 Κοζάνη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30)2461024022

Email: tsidiropoulos@anko.gr

Αντώνιος Δημητρίου

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Αεροναυπηγός

Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Τηλεθερμάνσεων

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ)

Φον Καραγιάννη 1-3 , 50131 Κοζάνη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30)2461024022

Email: adimitriou@anko.gr

Δείτε ακόμα