Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

“Έρχονται” τα Κέντρα Κοινότητας στους δήμους της ΠΔΜ

Με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη και των υπόλοιπων πέντε αποφάσεων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 των δέκα Κέντρων Κοινότητας, που θα λειτουργήσουν στους δήμους της Περιφέρειας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους. Οι κάτοικοι των δήμων με μικρότερο πληθυσμό θα εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Κοινότητας των γειτονικών δήμων.
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μια νέα δομή που θα έχουν ως στόχο την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι οι κάτοικοι των δήμων και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού και γενικότερα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Οι δράσεις των Κέντρων Κοινότητας εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση κάθε διάκρισης, και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Αναλυτικά τα Κέντρα Κοινότητας:
1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης, με συνολικό κόστος Πράξης 172.800 ευρώ
2. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας, με συνολικό κόστος Πράξης 233.280 ευρώ
3. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
4. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
5. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
6. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
7. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
8. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας, με συνολικό κόστος Πράξης 228.960 ευρώ
9. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
10. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοίου, με συνολικό κόστος Πράξης 112.320 ευρώ
Ειδικότερα τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Φλώρινας και Δήμου Εορδαίας προβλέπεται να στελεχωθούν και με επιπλέον ειδικό προσωπικό προκειμένου να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των ρομά.
Οι δράσεις των Κέντρων Κοινότητας υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας και της Περιφέρειας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δείτε ακόμα