Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 4468/05-10-2016 απαντητικού εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.)
με θέμα: «Ενημέρωση πορείας ολοκλήρωσης ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013-πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» αποφασίσθηκε, η συγκρότηση Επιτροπής μελέτης των αναφερομένων στο έγγραφο στοιχείων, επειδή είναι, εν πολλοίς, ασαφή και ελλιπή.
Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας. Ειδικότερα:
1. Το ύψος των πόρων που φέρνει το νέο ΕΣΠΑ, η αξιοποίησή τους.
2. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής.
3. Οι δαπάνες του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
4. Οι απεντάξεις έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάξεις στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
5. Η παρακολούθηση της πορείας του ΠΕΠ δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
Η επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση βάσει δεδομένων υπαρκτών, χειροπιαστών, αδιάψευστων, η οποία θα κατατεθεί ενώπιον της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης που προγραμματίσθηκε για τις 24/10 στη Φλώρινα, που είναι ανοιχτή διαδικασία, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Για τη «Νέα Πρόταση Μηχανικών»
Ο Επικεφαλής
Νίκος Συλλίρης