Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πώς μπορεί να υπαχθεί μια επιχείρηση στον Νόμο Δένδια για διαγραφή χρεών.

Όπως έχουμε προαναφέρει οποιαδήποτε επιχείρηση εν ενεργεία και έως 500.000 χιλιάδες ευρώ τζίρο εφόσον έχει χρέη μπορεί να υπαχθεί στον Νόμο Δένδια για διαγραφή χρεών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Τα οικονομικά στοιχεία που μια επιχείρηση μέσω νομικού – ειδικευμένου δικηγόρου τα στέλνει στην τράπεζα και ζητά την διαγραφή χρέους. Η τράπεζα θα αποφασίσει ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
2. Είναι πολύ θετικό βήμα – στοιχείο, όταν η επιχείρηση συνεργάζεται με την τράπεζα, για ένα και μοναδικό σοβαρό λόγο. Εάν η όποια διαγραφή χρέους δεν ικανοποιεί την επιχείρηση προσφεύγει στο δικαστήριο.
3. Καταλυτική ημερομηνία λήξης για να υπαχθεί μια επιχείρηση στον Νόμο Δένδια η 30/06/2016.
4. Υπενθυμίζουμε τα χρέη:
1.Δάνεια παντός είδους προς όλες τις τράπεζες
2.Ο Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
3.Χρέη προς ΙΚΑ
4.Χρέη προς ΤΕΜΠΕ
5.Χρέη προς Δήμους (όπως Δ. φόρο – ενοίκια κλπ)
6.Χρέη προς Εφορία
7.Χρέη προς ΔΕΗ
8.Να υφίσταται η επιχείρηση (να μην είναι σε διαδικασία πτώχευσης η επιχείρηση ή ειδικής εκκαθάρισης)
5. Για κάθε χρέος που θα έχει η επιχείρηση σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) από τον δικηγόρο γίνεται και υπαγωγή στον Νόμο Δένδια.
6. Ειδικοί όροι για να υπαχθεί η επιχείρηση στον Νόμο Δένδια:
α. Να είναι εν ενεργεία.
β. Να χρωστάει στην τράπεζα, η οποία τράπεζα κάνει το αίτημα για διαγραφή χρέους και στο ΙΚΑ – Εφορία – Δήμο – ΔΕΗ.
Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας
Τσαπατσάρης Γρηγόριος      Δογραματζής Βασίλειος