Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ 4307/2014

Γνωστοποιούμε σε κάθε επιχείρηση παντός είδους εκμετάλλευσης ότι μπορούν να ενταχθούν στον Νόμο Δένδια 4307/2014. Στον Νόμο Δένδια δίνατε να μετέχει οποιαδήποτε μικροεπιχείρηση έως 500.000 ευρώ τζίρο εάν πληροί της εξής προϋποθέσεις :

1. Παρουσιάζει ζημίες
2. Εάν το κέρδος είναι πολύ μικρό
3. Εάν οι τζίροι είναι από χρόνο σε χρόνο ειδικά την τελευταία τριετία χαμηλότερα

Ο Νόμος Δένδια προβλέπει :

1. Δάνεια παντός είδους προς όλες τις τράπεζες
2. Ο Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
3. Χρέη προς ΙΚΑ
4. Χρέη προς ΤΕΜΠΕ
5. Χρέη προς Δήμους (όπως Δ. φόρο – ενοίκια κλπ)
6. Χρέη προς Εφορία
7. Χρέη προς ΔΕΗ
8. Να υφίσταται η επιχείρηση (να μην είναι σε διαδικασία πτώχευσης η επιχείρηση ή ειδικής εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ν. 4307/2014 (ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ)

• Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
• Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (τελευταίο οικονομικό έτος)
• Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
• Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων
• Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και προηγούμενο έτους
• Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
• Ε3 τριών τελευταίων χρήσεων
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 31/03/2016

Επικοινωνήστε με τον δικηγόρος σας ή για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6906082152 – 6936737826

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΤΑΜΙΑΣ: Κ. ΒΕΛΙΑΝΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΜΕΛΟΣ : ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ)
ΜΕΛΟΣ: ΠΕΛΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Δείτε ακόμα