Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη 2023 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    1οΔιαμαρτυρία για τη σύλληψη του Δημάρχου Χειμάρρας 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΔιατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη  των περιπτέρων α) της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας β) της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου του Δήμου  Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 11/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα    3οΚαθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021), όπως προτάθηκε με την αριθμ. 12/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    4οΈγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Κοινότητας Ποντινής, σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 (υπεκμίσθωση)
Θέμα    5οΚαταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Βάρης της Κοινότητας Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    6οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 58/2018)
Θέμα    7οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 59/2018)
Θέμα    8οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 60/2018)
Θέμα    9οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2018)
Θέμα  10οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου – 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 63/2018)
Θέμα  11οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 64/2018)
Θέμα  12οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2018)
Θέμα  13οΔιάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 122/2018)
Θέμα  14οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων και αύλειων χώρων (έτους 2022)” (Α.Μ. 23/2022)
Θέμα  15οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 107/2018)

Ειδικά Θέματα

Θέμα 16οΈγκριση της αριθμ. 10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) του Δήμου Γρεβενών, με θέμα: “Ψήφιση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών”
Θέμα 17οΈγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) του Δήμου Γρεβενών, με θέμα: “Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε ταμειακή βάση, της Δημοτικής  Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Σαμαρίνας (για το 2ο θέμα)
  2. Περιβολίου (για το 2ο θέμα)
  3. Ποντινής (για το 4ο θέμα)
  4. Έξαρχου (για το 5ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα