Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Σχετικά με λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας(ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε)  Γρεβενών κάνει γνωστά τα εξής:

1. Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 και  συνεχίζουν να βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών ,και επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους , υποχρεούνται  όπως καταθέσουν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας ,μέχρι 30.09.2024, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.

Τα  δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟ Π.Ε. Γρεβενών  στα  τηλέφωνα 24623 -53075& 24623-53081.

Γρεβενά:07-03-2024

Ο  Δ/ντης

                        Αγροτικής  Οικονομίας 

Κωνσταντίνος Ντινόπουλος

Δείτε ακόμα