Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

            Προς    1. κ. Κυριάκο Ταταρίδη Δήμαρχο Γρεβενών

                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν στην 9η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής: Ιωάννης Ευαγγελόπουλος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πληροφορίες: Ευδοξία Μπαζάκα
Θέμα 1οΨήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2024
Θέμα 2οΚατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024 του Δήμου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη

 

 

 

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Γρεβενών κο Ιωάννη Γιάτσιο

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Αμανατίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Τσακνάκη

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)