Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Προς    1. κ. Κυριάκο Ταταρίδη Δήμαρχο Γρεβενών

                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    1οΤροποποίηση της αριθμ. 211/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: “Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε με την 18/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.”

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΕπικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 1ου τριμήνου έτους 2024

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    3οΈγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Κοινότητας Πολυδένδρου Δήμου Γρεβενών
Θέμα    4οΈγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής αίθουσας (στέκι Νεολαίας – Κέντρο Κοινότητας) της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών
Θέμα    5οΚαταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Βάρης της Κοινότητας Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα    6οΠαράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (αριθμ. 29 & 30) εντός της πόλης των Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Χρήστου Παππά του Αναστασίου)
Θέμα    7οΠαροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση “Αγάπη” Τ.Κ. Αγάπης, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”
Θέμα    8οΠαροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,5 MW στη θέση “Τρίκωμο” Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

Ειδικά Θέματα

Θέμα   9οΈγκριση της αριθμ. 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2024 του Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων καθώς και ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2024 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συνδέσμου”
Θέμα 10οΈγκριση της αριθμ. 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, με θέμα: “Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2023»”
Θέμα 11οΈγκριση της αριθμ. 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, με θέμα: “Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2023»”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Πολυδένδρου (για το 3ο θέμα)
  2. Αγίου Γεωργίου (για το 4ο θέμα)
  3. Εξάρχου (για το 5ο θέμα)
  4. Γρεβενών (για το 6ο θέμα)
  5. Καλοχίου (για το 7ο θέμα)
  6. Τρικώμου (για το 8ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη

 

Δείτε ακόμα