Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    1οΧαρακτηρισμός περιόδου αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2024 και καθορισμός χρήσης χώρων για την περίοδο αυτή

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΟρισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CCLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
Θέμα    3οΟρισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία “Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια”
Θέμα    4οΣυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα    5οΈγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2023, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    6οΚαθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών
Θέμα    7οΈγκριση ή μη για απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων λόγω ανόρυξης γεώτρησης έμπροσθεν του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μιχαήλ Μαγιάννη του Παναγιώτη)
Θέμα    8οΣυναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού της Δ/Κ Κοκκινιάς (αίτημα Παπαθανασίου Δήμητρας του Ιωάννη)
Θέμα    9οΈγκριση μίσθωσης ισογείου καταστήματος – γραφείου εντός της πόλης της Λάρισας για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες, Σαμαρίνα)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  10οΟρισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2024 Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος
Θέμα  11οΈγκριση ή μη της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ. Γρεβενών (2022)” Α.Μ. 6/2022

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Γρεβενών (για το 7ο θέμα)
  2. Κοκκινιάς (για το 8 θέμα)
  3. Σαμαρίνας (για το 9ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη

 

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Γρεβενών κο Ιωάννη Γιάτσιο

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Αμανατίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Τσακνάκη

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E. 7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου

Δείτε ακόμα