Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Π.Ε. Γρεβενών: Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος Δοξανίτη

Ολοκληρώθηκε το έργο του καθαρισμού της κοίτης του ρέματος ‘Δοξανίτη’ στον Δοξαρά Γρεβενών, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μήκος 2.300μ.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σκοπό είχε να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων του ρέματος ‘Δοξανίτη’, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, επιτυγχάνοντας περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση αρτιότερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων.

Οι εργασίες περιελάμβαναν καθαρισμό και έλεγχο της κοίτης των ποταμών ή των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, εκρίζωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ποταμών και των ρεμάτων δημιουργώντας πρόβλημα στην ανεμπόδιστη ροή των υδάτων, εργασίες καθαρισμού της διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων, και εργασίες απομάκρυνσης μπάζων και απορριμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ποσό 30.000€, και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις των της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών.

Η Π.Ε. Γρεβενών προχωρά σταθερά και συστηματικά το έργο της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Γρεβενών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ