Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 ΘΑΛΑΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η κατασκευή ενός θαλάμου καλλιέργειας αποτελεί ένα τρόπο ανάπτυξης σπορόφυτων στον οποίο ως δράση μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο θάλαμος καλλιέργειας ως ένα περιβάλλον μάθησης ανταποκρίνεται σε διαφορετικές πρακτικές καλλιέργειας και δημιουργίας σπορόφυτων και συνεπακόλουθα προωθεί τις βασικές επιδιώξεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Με τη δημιουργία ενός θαλάμου καλλιέργειας στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση της εν δυνάμει ικανότητας των μαθητών, της ευελιξίας τους καθώς και της δημιουργικότητας μέσω της επαφής τους με διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας. Με την συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω δράση στοχεύουμε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, τις δεξιότητες και την συνεργασία αυτών.  Έτσι το σχολείο γίνεται ένας χώρος δημιουργικής μάθησης και ανοίγματος νέων οριζόντων επαγγελματικής ενασχόλησης.

Μέσω της κατασκευής ενός θαλάμου καλλιέργειας οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο δημιουργίας ενός διαφορετικού συστήματος καλλιέργειας από την θερμοκηπιακή καλλιέργεια διαφορετικού τόσο όσον αφορά την φιλοσοφία του, όσο και τις πρακτικές που αυτό χρησιμοποιεί. Ειδικότερα αποκόμισαν την εμπειρία της μελέτης και του σχεδιασμού της κατασκευής, την τοποθέτηση του συστήματος ποτίσματος, την εγκατάσταση του θρεπτικού υποστρώματος και την τοποθέτηση των κατάλληλων φίλτρων με απώτερο σκοπό την παροχή στα φυτά των βέλτιστων εδαφοκλιματικών συνθηκών για την ανάπτυξή τους. Στόχος όλων αυτών είναι  οι μαθητές μέσω της δράσης να κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών και πως μπορούμε να την επιτύχουμε, καθώς επίσης και τη σημαντικότητα των παραγόντων του περιβάλλοντος και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη των φυτών. Στο  α’ στάδιο οι μαθητές αποτύπωσαν το σχέδιο κατασκευής του θαλάμου καλλιέργειας καθώς και τα επιμέρους μέρη του όπως και τα υλικά που χρειάστηκαν. Στο β’ στάδιο οι μαθητές ασχολήθηκαν με την κατασκευή του θαλάμου καλλιέργειας και την εγκατάστασή του , στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι σπόροι των φυτών και ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραγωγής σποροφύτων. Οι μαθητές εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας ήρθαν σε επαφή και κατανόησαν την εξέλιξη στην καλλιέργεια φυτών με χρήση της τεχνολογίας και της ρύθμισης των συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού) και ποιες ανάγκες (παραγωγών και καταναλωτών) οδήγησαν σε αυτή.

————————————————————————————————————–

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατασκευή ενός κάδου κομποστοποίησης αποτελεί ένα τρόπο ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων και δημιουργία ενός πλούσιου οργανικού υποστρώματος ιδανικό για ανάπτυξη φυτών στο θερμοκήπιο και ως δράση μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η λειτουργία της τεχνικής κομποστοποίησης ως ένα περιβάλλον μάθησης ανταποκρίνεται στην κατανόηση της ανακύκλωσης των φυτικών υπολειμμάτων και την δημιουργία κομπόστ το οποίο και είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και συνεπακόλουθα προωθεί τις βασικές επιδιώξεις της σύγχρονης εκπαίδευσης .Με την λειτουργία της τεχνικής της κομποστοποίησης στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση της εν δυνάμει ικανότητας των μαθητών, της ευελιξίας τους καθώς και της δημιουργικότητας μέσω της επαφής τους με τεχνικές ανακύκλωσης και συνεπακόλουθα θρέψης των φυτών. Με την συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω δράση στοχεύουμε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, τις δεξιότητες και την συνεργασία αυτών.  Έτσι το σχολείο γίνεται ένας χώρος δημιουργικής μάθησης και ανοίγματος νέων οριζόντων επαγγελματικής ενασχόλησης

Μέσω της τεχνικής ανακύκλωσης φυτικών υπολειμμάτων με την κομποστοποίηση οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο δημιουργίας του κομπόστ ή χούμος μέσω της αερόβιας βιολογικής (οξειδωτικής) διαδικασίας αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοανθεκτικών και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Ειδικότερα, θα αποκομίσουν την εμπειρία στην μελέτη και υλοποίηση ενός βιολογικού τρόπου δημιουργίας κομπόστ, χρήσιμο για την σωστή και πλήρη ανάπτυξη των φυτών και θα δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να  μελετήσουν την ανάπτυξη του φυτού κάτω από ιδανικές συνθήκες και να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της επιλογής της τεχνικής της κομποστοποίησης για την προσφορά οργανικής ουσίας στο έδαφος και συνεπακόλουθα στην καλλιέργεια. Θα κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών και πως μπορούμε να την επιτύχουμε. Αρχικά, οι μαθητές κατά το α’ στάδιο θα ασχοληθούν με τη δημιουργία του κάδου κομποστοποίησης και τη λειτουργικότητα του. Επίσης, θα αναζητήσουν  τα βοηθήματα που θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους για τη σωστή λειτουργία του. Κατά την β’ φάση, οι μαθητές θα εγκαταστήσουν τον κάδο κομποστοποίησης, θα συγκεντρώσουν τα φυτικά και τα άλλα κατάλληλα υλικά και μαζί με τους ενεργοποιητές και επιταχυντές της κομποστοποίησης θα ολοκληρώσουν την υποδράση. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα εκκινήσουν τη διαδικασία παραγωγής του κομπόστ.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – ΤΕΝΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – DARK ROOM PROJECT

Με τη δράση “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ- GreenHouseEnergy” επιδιώκεται η αναβάθμιση του σχολικού θερμοκηπίου μέσω της δημιουργίας και εγκατάστασης εντός αυτού μιας τέντας καλλιέργειας “Dark Room Project”. Στη παρούσα δράση, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ελέγχου εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας για την ομαλή ανάπτυξη σποροφύτων όταν οι κλιματικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των σποροφύτων στο φυτώριο και να επιτευχθεί η βελτίωση της παραγωγής με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση επιπτώσεων από κλιματικούς και εντομολογικούς παράγοντες. Η παρούσα εκπαιδευτική δράση αποτελεί μια πρακτική, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές. Με τη συμμετοχή στην παραπάνω δράση, στοχεύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με θέματα που άπτονται της επιστήμης της ειδικότητάς τους. H συμμετοχή στην δημιουργία τέντας καλλιέργειας συντελεί αφενός στην αναβάθμιση του Θερμοκηπίου και αφετέρου αυξάνει το ενδιαφέρον του μαθητή για μάθηση αφού ο ίδιος συμμετέχει ουσιαστικά στη όλη διαδικασία μέσω της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας.

Μέσω της κατασκευής μιας τέντας καλλιέργειας οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα διαφορετικό σύστημα ανάπτυξης σποροφύτων και  καλλιέργειας από την θερμοκηπιακή βασιζόμενο στη διαφορετική  φιλοσοφία του, όσο και τις πρακτικές που αυτό χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, θα αποκομίσουν την εμπειρία στη μελέτη και στην υλοποίηση ενός διαφορετικού συστήματος ανάπτυξης των φυτών όπως είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός της κατασκευής, η σχεδίασή του, ο τρόπος ποτίσματος. Με την δημιουργία ενός συστήματος ανάπτυξης φυτών θα δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να  μελετήσουν την ανάπτυξη του φυτού κάτω από ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και θρεπτικού υποστρώματος. Ολοκληρώνοντας την παρούσα δράση, οι μαθητές θα αντιληφθούν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ανάπτυξη των φυτών τόσο στο χώμα όσο και στην τέντα καλλιέργειας. Θα κατανοήσουν καλύτερα την σημασία της θρέψης των φυτών καθώς επίσης και τη σημαντικότητα των εξωτερικών παραγόντων του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξή των φυτών. Τέλος, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, οι μαθητές θα κατανοήσουν την εξέλιξη της καλλιέργειας των φυτών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της ρύθμισης των συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού). Κατά το α’ στάδιο οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό της τέντας καλλιέργειας και ποιά υλικά θα χρειαστούν για την κατασκευή της. Κατόπιν θα αναζητήσουν τα υλικά που θα έχουν επιλέξει και κατόπιν κατά το β’ στάδιο θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου του και στην ολοκλήρωσή του. Στο τέλος θα εγκαταστήσουν σπόρους και θα παρατηρήσουν την ανάπτυξή τους.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν» – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΗΡΑΛΟΙΦΗΣ

Με τη δράση «Παραγωγή θεραπευτικής κεραλοιφής» επιδιώκεται να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών σε επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας σε μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο. Ακόμη, στόχος είναι το σχολείο να αποτελεί έναν χώρο χαράς και δημιουργίας για όλους τους μαθητές, προκειμένου να αναπτύξουν το σύνολο των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους. Ως απώτεροι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι οι μαθητές να: μάθουν να συνεργάζονται να εκφράζονται ελεύθερα να δραστηριοποιούνται να βιώνουν, να ανακαλύπτουν, να μαθαίνουν αλλά και να ακολουθούν τα στάδια μεταποίησης της πρώτης ύλης ακολουθώντας τα στάδια ασφάλειας της όλης διαδικασίας.

Μέσω της τεχνικής παραγωγής θεραπευτικής κηραλοιφής  οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου του ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κοσμητολογία σαν επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, γνώρισαν την πρώτη ύλη όπως είναι το κερί της μέλισσας και τα αιθέρια έλαια, στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τις συσκευές που απαιτούνται για την παρασκευή της κηραλοιφής. Ακόμη, οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ασχολήθηκαν με την παρασκευή του προϊόντος. Κατά την διαδικασία παρασκευής της, οι μαθητές σε πρώτη φάση μέτρησαν και ζύγισαν τα διάφορα συστατικά. Κατά τη δεύτερη φάση, οι μαθητές ασχολήθηκαν με την διαδικασία ανάμειξης (λιπαρή και υδατική φάση, θερμαίνοντας μαζί τα υδατοδιαλυτά συστατικά σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, και σε άλλο δοχείο το ίδιο με τα λιποδιαλυτά) και ολοκλήρωσης του τελικού προϊόντος. Στο τελικό στάδιο, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί ανάμειξαν  και ομογενοποίησαν τα υλικά που θα προκύψουν κατά τις φάσεις που προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, με την όλη διαδικασία οι μαθητές ανακάλυψαν την επιστήμη παραγωγής θεραπευτικών προϊόντων που έχουν ως βάση ότι μας προσφέρει η φύση.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – «Γεω….δράσεις : Οι μαθητές καινοτομούν»

Το «ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ» 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ σχεδίασε την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την γεωργία και την βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενημέρωση την εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Δεσκάτης. Μέσα από τις δράσεις του τομέα της Γεωπονίας (θάλαμος καλλιέργειας, κομποστοποίηση, τέντα καλλιέργειας και Παρασκευή κηραλοιφής) και την διάχυση των δράσεων αυτών στην τοπική κοινωνία του Δήμου Δεσκάτης, το σχολείο αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Ακόμη, σχολείο και τοπική κοινότητα αναπτύσουν πρωτοβουλίες συνεργασίας και συμπράξεων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τα στάδια δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν για την διάχυση στην κοινότητα περιλαμβάνουν την δημιουργία αφίσας και βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται και προβάλλεται η διαδικασία υλοποίησης της κάθε υποδράσης. Επιπρόσθετα,  για την διάχυση στην τοπική κοινότητα του Δήμου Δεσκάτης δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε  ενημερωτικό φυλλάδιο από τους μαθητές που ασχολήθηκαν με την υλοποίηση της κάθε υποδράσης ξεχωριστά ώστε να υπάρχει πιο άμεση ενημέρωση αλλά και προώθηση της καινοτομίας που το σχολείο οραματίζεται. Τέλος μέσω των εργαλείων διάχυσης (ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το σχολείο συνεχίζει να είναι ανοικτό προς την κοινότητα και να είναι αρωγός στην ανάπτυξη, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στην παρακίνηση στην καινοτομία με όλα τα οφέλη που όλα αυτά περιέχουν τόσο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.