Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημέρωση για παροχή δωρεάν βόλτας με τους εναέριους αναβατήρες του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας.


Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την παροχή δωρεάν βόλτας με τους αναβατήρες του Ε.Χ.Κ.Β. στους μαθητές και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Περιφέρειας Ηπείρου που θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική σχολική εκδρομή τις καθημερινές ημέρες στο Ε.Χ.Κ.Β..

Στόχοι της παροχής αυτής είναι κυρίως η γνωριμία και η επαφή των μαθητών με το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και το φυσικό κάλος της περιοχής, η ενθάρρυνσή τους για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και την προβολή του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Δυτ. Μακεδονίας και Ηπείρου για την προώθηση της απόφασης σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.