Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων

Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027»

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνειτην Προδημοσίευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της αριθμ. 2404/12-12-2023 – 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027» στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής ενημέρωσης του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων για την έγκαιρη προετοιμασία τους .

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο

  Την αναλυτική Προδημοσίευση με αριθμ 2404/12-12-2023, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την  

    αναζητήσουν μέσω:   

   * των δικτυακών τόπων  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις ιστοσελίδες

    www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr .

   *  της  ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: www.pdm.gov.gr

   * της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας  των Περιφερειακών

   Ενοτήτων  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας    
                       Παρασκευή Λιόλιου    

Δείτε ακόμα