Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δειγματοληψίες σε αγροτεμάχια του Νομού Γρεβενών με σκοπό την εδαφολογική ανάλυση.

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα-Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες εδαφών σε αγροτεμάχια του Νομού Γρεβενών με σκοπό την εδαφολογική ανάλυση και συλλογή φύλλων (την κατάλληλη εποχή) για εφαρμογή φυλλοδιαγνωστικής.

   Το κόστος των παραπάνω αναλύσεων το αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών).

   Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εδαφολογική ανάλυση σε αγροτεμάχιά τους καλούνται να καταθέσουν σχετικό γραπτό αίτημα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, μέχρι την Παρασκευή 16/12/2022.

   Προτεραιότητα θα δοθεί στις Δενδρώδεις καλλιέργειες, στις Αμπελοκαλλιέργειες και στα Κηπευτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟ Π.Ε. Γρεβενών  στα  τηλέφωνα 24623 -53088.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                                                              ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ