Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κεραίες μέτρησης τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην πόλη των Γρεβενών

Ολοκληρώθηκε το έργο της τοποθέτησης και λειτουργίας τριών κεραιών μέτρησης τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην πόλη των Γρεβενών στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ).
Οι κεραίες τοποθετηθήκαν από την ανάδοχο εταιρεία του έργου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, στο Δημαρχείο, στο Κέντρο Πολιτισμού και στο κλειστό Γυμναστήριο.
Το Παρατηρητήριο εγκαθιστά ένα διασυνδεδεμένο σύστημα σταθμών επεξεργασίας σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών.
Στόχος, ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών. Οι σταθμοί αυτοί είναι ουσιαστικά κεραίες, που απλώς λαμβάνουν το σήμα της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία οι ίδιοι. Οι σταθμοί λαμβάνουν τα σήματα από το περιβάλλον και τα ελέγχουν – μετρούν, ώστε να γνωρίζουμε, εάν αυτά βρίσκονται εντός των νομίμων ορίων.
Οι μετρήσεις συγκεντρώνονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία τις επεξεργάζεται και ακολούθως ενημερώνει τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΗΠ.
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την ΕΕΑΕ, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών ενώ οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις μετρήσεις στην ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση paratiritirioemf.eeae.gr
Με το έργο αυτό, ο Δήμος Γρεβενών συμβάλλει στην πληροφόρηση των πολιτών για θέματα υγείας και περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας προς όφελος όλων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ