Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία

Η Σχολική Επιτροπή α & β βάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνει την πλήρωση δεκαοκτώ (32) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών…

καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 των παρακάτω σχολικών μονάδων

 

Σχολική Μονάδα

ΘΕΣΕΙΣ

1.-1ο Δημοτικο σχολείο Γρεβενών

2

2.-3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

2

3.-5ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

1

4.- Ειδικό σχολείο Γρεβενών

1

5.- 1ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

6.- 4ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

7.- 7ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

8.- 9ο   Νηπιαγωγείο Γρεβενών

1

9.-  Νηπιαγωγείο Μαυραναίων

1

10.-Νηπιαγωγείο Κνίδης

1

11.-Νηπιαγωγείο Κιβωτού

1

  12.-Δημοτικό σχολείο Φελλίου

1

13.- Δημοτικό σχολείο Κρανιάς

1

14.- Δημοτικό σχολείο Σαρακίνας

1

15- Νηπιαγωγείο Κιβωτού

1

16. Δημοτικό σχολείο Μεγάρου

1

 

ΑΔΑ : ΩΝ83ΟΞ74-Ω9Ο

 

 

Σχολική Μονάδα

 

ΘΕΣΕΙΣ

1.-2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

2

2.-2ο Λύκειο Γρεβενών

2

3.-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γρεβενών

1

4.- Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου

1

5.- 1ο Λύκειο Γρεβενών

1

6.- ΕΠΑΛ Γρεβενών

5

7.- ΙΕΚ Γρεβενών

1

8.Εσπερινό Λύκειο Γρεβενών

1

 

ΑΔΑ: 6ΖΝΕΟΞ74-ΛΡΕ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Γρεβενών από τις 28-8-15 μέχρι και τις 4-9-15 στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, τηλ.2462350857.

 

1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

2.- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό

 

4.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης

5.- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

6,-Αίτηση