Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

 Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση….

του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οδοποιία 2006” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 6ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”

Θέμα 7ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 8ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Θέμα 9ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων”

Θέμα 10ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική οδοποιία Γόργιανης”.

Θέμα 11ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πηγαδάκια Οικισμού Πόρου”

Θέμα 12ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος”

Θέμα 13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση καλντεριμιών” (Δ.Ε. Σαμαρίνας).

Θέμα 14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  “Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)”

Θέμα 15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 16ο

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη συνέχιση της Υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Οριστικών Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων ΟΠ18 και ΟΠ19 του Νότιου Βούρινου στη θέση “Αετοράχη” Τ.Κ. Ποντινής της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών. 

Θέμα 17ο

Διόρθωση της αριθμ. 323/2015 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών”

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα 18ο

Ψήφιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019.

 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19ο

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης ”Επιχείρηση προσφοράς, υπηρεσιών διαδικτύου, εντός καφενείου” (αίτηση Γεωργίου Τζάτσου)

Θέμα 20ο

Πίνακας Νομέων Τ.Κ. Μεσολουρίου

 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 21ο

Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2016, λόγω αλλαγής των συντελεστών του Φ.Π.Α. 

Θέμα 22ο

Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο Μεράς της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της Δημοπρασίας.

Θέμα 23ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2015.

Θέμα 24ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (Αίτηση Νικολάου Κουβάτα του Ευαγγέλου)

Θέμα 25ο

Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης (μάντρα οικοδομικών υλικών) στην Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτηση Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοι Χαρίσου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)

Θέμα 26ο

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Θέμα 27ο

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών

Θέμα 28ο

Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Γεωπάρκο Τηθύος (αίτηση του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

Θέμα 29ο

Μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 30ο

Αδελφοποίηση Τοπικής Κοινότητας Τρικώμου Δήμου Γρεβενών και Κοινότητας Τρικώμου Κύπρου

Θέμα 31ο

Ορισμός μελών της επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας  αναφορικά με τη δωρεά προτομής του Μακεδονομάχου καπετάν Αρκούδα από την κ.  Βουτσά – Αγορογιάννη Χάιδω του Ζήση στην Τ.Κ. Σαμαρίνας και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής της.

Θέμα 32ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ντεμάι Εντλίρ)

Θέμα 33ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ευθυμίου Τσακνάκη)

Θέμα 34ο

Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών (αριθμ. Απόφασης 18/2015 Ε.Π.Ζ.).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 

 

Επίδοση

  1. Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κ. Θεμιστοκλή Λαζαρίδη (e-mail)

 

Κοινοποίηση

  1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Τιμολέοντα Κοψαχείλη.
  2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη.
  3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο.
  4. Γενική Γραμματέα Δήμου Γρεβενών, κα Παρασκευή Τόπη.
  5. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
  6. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων.
  7. M.M.E.
  8. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου).

 

 

Δείτε ακόμα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2024