Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ…

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ περιόδου 2015-2016 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2100/16.8.2015 Πρόσκληση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., και συμμετέχει με το σύνολο των 9 Δομών και αριθμό θέσεων συνολικά 594 που βρίσκονται υπό την εποπτεία και υλοποιούνται μέσω της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ..

Οι Δομές της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. που συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη είναι οι εξής;

  1.  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών (Κωδικός Δομής 194) συμμετέχει με 18 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις. (6 θέσεις βρεφών (8 μηνών έως 2,5 ετών) και 12 προ-νηπίων(2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)
  2.  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών (Κωδικός Δομής 196) συμμετέχει με 16 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις. (5 θέσεις βρεφών (από 8 μηνών έως 2,5 ετών) και 11 θέσεις προ-νηπίων(από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)
  3.  Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α.), (Κωδικός Δομής 198) συμμετέχει με 25 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία
  4. ΚΔΑΠ Αθλητισμού Α΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 29982) συμμετέχει με 93 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  5. ΚΔΑΠ Αθλητισμού Β΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 29985) συμμετέχει με 92 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  6. ΚΔΑΠ 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών Α΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 29988) συμμετέχει με 65 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  7. ΚΔΑΠ 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών Β΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 29989) συμμετέχει με 65 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  8. ΚΔΑΠ Πνευματικού Κέντρου Γρεβενών Α΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 29996) συμμετέχει με 110 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
  9. ΚΔΑΠ Πνευματικού Κέντρου Γρεβενών Β΄ Βάρδια (Κωδικός Δομής 30001) συμμετέχει με 110 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 4.08.2015 για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο σύνολό τους, οι μητέρες καλούνται να εγγράψουν τα τέκνα τους, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις έως τις 18.08.2015  και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους έχουν οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτου εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης .

 

Οι μητέρες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι  προϋποθέσεις:

 

α). Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.

β). Να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

γ). Να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

δ).  Να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ε).  Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά ,33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδία και 36.000€ για μητέρες από 5παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  να μην ξεπερνάει σε καμιά περίπτωση της 36.000€

 

Η συμμετοχή των μητέρων στα εν λόγω Προγράμματα είναι δωρεάν.

 

Η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται έως 17/8/2015 και ώρες 9:00 π.μ έως 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ (Δ/νση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη πρώην κτίριο ΕΟΜΜΕΧ τηλ.2462083674 – 83664, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α.) (Δ/νση: Τέρμα Μεγάλου Αλεξάνδρου τηλ. 2462074160 καθώς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ελάτου και Γρεβενών.

 

Τεχνική υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των δικαιολογητικών θα παρασχεθεί από το προσωπικό των Δομών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά εκτός από τα γραφεία της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

 

                         Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.

                           Γεώργιος Δασταμάνης