Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των υδρομετρητών.

Για την ανωτέρω αντικατάσταση οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με καταβολή κάποιου ποσού.

 

Η αντικατάσταση των υδρομέτρων θα γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί με την περάτωση του έργου.

 

 

Κατά την αντικατάσταση των ανωτέρω υδρομέτρων και για την αποφυγή διαφωνιών- λαθών θα ακολουθήσουν οι εξής ενέργειες εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.:

 

  • Καταγραφή της ένδειξης του παλιού υδρομέτρου.
  • Αντικατάσταση υδρομέτρου.
  • Έκδοση ενδιάμεσου λογαριασμού, με βάση την ένδειξη του παλιού υδρομέτρου, που δεν θα αποσταλεί στους καταναλωτές (η ενέργεια αυτή γίνεται προκειμένου για την μεταφορά στο νέο λογαριασμό).
  • Έκδοση λογαριασμού με βάση την ένδειξη του νέου υδρομέτρου, που θα αποσταλεί  στους καταναλωτές και θα περιλαμβάνει τα κυβικά του παλιού και του νέου υδρομέτρου. Τα κυβικά του παλιού  υδρομέτρου στον έντυπο λογαριασμό θα εμφανίζονται σαν προηγούμενο υπόλοιπο (θα εμφανίζεται  σαν ανεξόφλητο υπόλοιπο διότι δεν του απεστάλη ο ενδιάμεσος – μεταβατικός λογαριασμός).
  • Το σύνολο του ενδιάμεσου και του κανονικού λογαριασμού δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον καταναλωτή. Στον ενδιάμεσο –μεταβατικό λογαριασμό δεν θα χρεωθούν  πάγια παρά μόνον κυβικά.

 

Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση που στο έντυπο του λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Γ. εμφανίζεται προηγούμενο υπόλοιπο (εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο και οι λογαριασμοί είναι τακτοποιημένοι) αυτό θα αφορά τον ενδιάμεσο – μεταβατικό λογαριασμό, που δεν απεστάλη στους καταναλωτές, ως παραπάνω αναφέρεται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. (Τέλος Κ. Ταλιαδούρη – κτίριο ΕΟΜΜΕΧ) καθώς και στο τηλέφωνο 24620-25433.

 

                                            

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

 

 

Φωτεινή Δ. Τζουβάρα

 

(Αντιπρόεδρος )