Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2014 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το τμήμα Ενιαίας Ενίσχυσης και κοινοτικών ενισχύσεων του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού Γρεβενών καλεί τους παραγωγούς , να ενημερωθούν για την πορεία πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης του 2014  και να υποβάλλουν ενστάσεις  εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των καταστάσεων (δικαιούχων και απορριπτόμενων) από τους δήμους.

 Τα συνήθη προβλήματα είναι η  προσκόμιση…

δικαιολογητικών (Ε1  ιδιοκτήτη κύριας κατοικίας –μισθωτές υπηρεσίες –ελεύθερα επαγγέλματα – παραστατικά κατανάλωσης ΔΕΗ) σε πρώτο στάδιο ενώ υπάρχουν και λάθη που προκύπτουν από την Ενιαία Ενίσχυση του 2014(μη ολοκλήρωση κατανομής βοσκότοπων-καθυστερημένη ενημέρωση ετησίας απογράφης ζωικού κεφαλαίου στο κτηνιατρείο- πολυετείς κυρώσεις από προηγούμενα χρόνια για επιτόπιους ελέγχους). Επιπλέον να ενημερώσουμε κτηνοτρόφους  που είναι στην κατάσταση δικαιούχων και δεν έχουν λάβει το αντίστοιχο πόσο, ότι   είναι στο δείγμα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιτοπίου για να καταστεί δυνατή πληρωμή τους .

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του συνεταιρισμού και στα τηλ 2462087513-87220

Δείτε ακόμα