Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Η πρώτη συνεδρίαση για το 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:…

 

 

                    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά  υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας»

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» με κωδικό 185624 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης  LEADER.

Θέμα 3ο

                      Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Θέμα 4ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”

Θέμα 5ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου”

 

                    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών.

 

                   Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς “οσπρίων” στην κ. Γεωργία Τσιμνιοπούλου του Δημητρίου

                   

                    Ειδικά θέματα

Θέμα 8ο

Έγκριση της 120/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015 της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.”

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                      Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας