Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Δ. Κουπτσίδης: διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ από την Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού (video)

Για τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 από την Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού μιλάει ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και πρώην Δήμαρχος Γρεβενών Δημοσθένης Κουπτσίδης , ο οποίος τονίζει πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η νομοθετική ρύθμιση που δίνει ρόλο στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού….

 

 

{youtube}_1zwsr4u18Y|640|380{/youtube}

 

 

 

 

Στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020

 

Στη σωστή κατεύθυνση η νομοθετική ρύθμιση που δίνει ρόλο στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού

 

Το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 αποτελεί την τελευταία ίσως μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκούς πόρους μια σειρά από έργα εθνικής και τοπικής σημασίας, καθώς και δράσεις που αφορούν…

την κοινωνική οικονομία και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Από το σχεδιασμό και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα απουσίαζε επιδεικτικά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, αν και είμαστε ο κρατικός θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, πιο κοντά στον πολίτη και τις καθημερινές του ανάγκες.

Την άδικη αυτή μεταχείριση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού έρχεται εν μέρει να διορθώσει η Πολιτεία, μέσα από την ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , που αφορά ” τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, την Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις”.

Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τον εξορθολογισμό των μηχανισμών σχεδιασμού και διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Όλοι μαζί, Κεντρική Εξουσία, Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού, οφείλουμε να συνεργαστούμε στενά, σε ισότιμη βάση, προκειμένου το νέο ΕΣΠΑ να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. στις αρχές της επόμενης εβδομάδος, για να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα επί του θέματος.

  

Ακολουθεί το άρθρο 24Α του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,  β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».

 

 

 

Όπως και το ψήφισμα της ΕΝ.Π.Ε.

Ψήφισμα του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.

Η Ένωση Περιφερειών ζητά από την κυβέρνηση την άμεση κατάργηση του άρθρου 24Α του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,  β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε χθες.

Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία που συστήνει «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ», ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία ουδόλως συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των ΠΕΠ και στοχεύει στην απομείωση του ρόλου των Περιφερειών.

Καλούμε την κυβέρνηση, άμεσα την κατάργηση της ψηφισθείσας άρον – άρον, χωρίς συζήτηση, τροπολογία.